Realizované projekty OOCR ŠARIŠ-Bardejov

Hlavný cieľom OOCR Šariš-Bardejov je zvýšiť návštevnosť destinácie a to prostredníctvom aktívnej spolupráce členov OOCR a ďalších subjektov v cestovnom ruchu, skvalitňovaním marketingu, propagácie a rozširovaním produktov a služieb.