Činnosť a aktivity OOCR ŠARIŠ-Bardejov 2014

Aktivity OOCR zrealizované v priebehu roka 2014

 

 • účasť zástupcov OOCR na pracovných poradách KOCR Severovýchod v PREŠOVE

 • pracovné stretnutie členov a valné zhromaždenia OOCR a KOCR

 • pracovné stretnutie k skladačky OOCR ŠARIŠ BARDEJOV

 • grafická príprava, zhromažďovanie textu a aktuálnych fotografií a zabezpečenie prekladov k skladačkám OOCR / Turistická mapa, Bardejov, Bardejovské Kúpele a drevené kostolíky/

 • pracovné stretnutie za účelom návrhu HNEDÝCH TABÚĽ II. Etapa / návrh a príprava/

 • pracovné stretnutie za účelom vytvorenie spoločného propagačného materiálu „ Obrazový sprievodca mestom, kúpeľami a okolím“

 • Realizácia skladačky OOCR v 5 jazyk. mutáciách a tlač v náklade 80000 ks

 • zastúpenie OOCR na výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu:

 • BRNO REGIONTOUR 2014 , ITF BRATISLAVA 2014

 • POLSKO KRAKOW 2014, POLSKO RZESOW 2014, WARSZAWA 2014

 • Zabezpečenie ubytovania a dopravy počas veľtrhu

 • Návrh a príprava reklamy v Turistickom Sprievodcovi firmy JOM

 • Zabezpečenie s pracovanie dotácie z KOCR na kultúrne aktivity - Vianoce

 • Pracovné stretnutie za účelom obnovy „Kyslíkovej Cesty“ Bard.Kúpele

 • Príprava podkladov, tabúľ a zhotovenie fotodokumentácie za účelom dokončenia a otvorenia Kyslíkovej Cesty.

 • realizácia platieb za uskutočnené aktivity

 • príprava a podklady na získanie dotácie

 • príprava návrhu plánu aktivít

Dokumenty:

Fotogaléria