Činnosť a aktivity OOCR ŠARIŠ-Bardejov 2016

Aktivity OOCR zrealizované v roku 2016

Marketing a propagácia destinácie

 • Účasť a prezentácia na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 , január Bratislava spoločná prezentácia v stánku KOCR, tlačová správa

 • Nákup stojanov na letáky s logo OOCR

 • Spoluúčasť na projekte „ PROJEKT TRASY ROWEROVEJ MUSZYNA- BARDEJOV“ a vypracovanie finančnej analýzy

 • Účasť a prezentácia na veľtrhu KRAKOW PL máj 2016

 • Prezentačný film Regiónu Šariš Bardejov

 • Vypracovanie štatistickej návštevnosti – monitoring Bardejovské Kúpele

 • Tlačová konferencia Hotel ALEXANDER v spolupráci s Paper Life

 • Vytvorenie relaxačno-športového ihriska pre najmenších návštevníkov v Bardejovských Kúpeľoch

 • Osadenie celoročných billboardoch v PL Frycowa, Barcice

 • Osadenie celoročného billboardu SK – Hniezdne

 • príprava a tlač propagačného materiálu „Kúltúrny Spravodaj 2017“

 • príspevok do miestnych regionálnych novín

 • grafická príprava, spracovanie a zabezpečenie podkladov k pripravovanej dotlače obrazový sprievodca mestom Bardejov a okolím

 • Tlač 2. vydanie publikácie „Obrazový sprievodca mestom a okolím“ a slávnostné odovzdávanie v PSD Bardejov.

 • Reklama v tlačenej forme „Cestovný informátor Slovenska“

 • Tlač 2. vydania letákov OOCR ŠARIŠ BARDEJOV / grafická príprava, spracovanie a zabezpečenie podkladov / leták Bardejovské Kúpele, Mesto Bardejov, Drevené kostolíky a Turistická Mapa

 • Spolupráca s TIK.BARDEJOV a vydanie nového propagačného materiálu pre turistických návštevníkov – Mapa Bardejova a regiónu horného Šariša.

 • 2 dňová Infocesta pre média, novinárov a zahraničných tour-operátorov CZ a PL.

(Prezentačný film Regiónu Šariš Bardejov)

 

Kultúrne podujatia a akcie

 • podpora Pivného a Vinného Festivalu Bardejovské Kúpele

 • Vianočná kapustnica na Radničnom námestí v Bardejove počas Vianočných sviatkov

 

Turistická infraštruktúra a iné

 • Obnova „Kyslíkovej cesty Mihaľov „ v spolupráci s KOCR Severovýchod Prešov v zastúpení Mgr. Martin Janoško / Obnova altánkov, cvičiacich prvkov a značení/

 • SINGLTRACK 2. etapa Cyklo chodník „Napoleon“ v Bardejovských Kúpeľoch nové etapy trás

 • Oprava turistických altánov a značení Bardejovských Kúpeľoch v rámci obnovy turistickej infraštruktúry – Peter Peteja

 • Ďalšia činnosť OOCR –stretnutia výkonných riaditeľov OOCR, odborná spolupráca pri propagačných materiálov, pracovné stretnutia s  za účelom prípravy a tvorby produktov CR pre našu destináciu. Spolupráca s KOCR, združenie Hrad Zborov, oddelenie PČ Bardejov, TIK, PSD , TKC a pod.

 • OOCR spolupracuje s poslucháčmi vysokých škôl pri príprave ich bakalárskych a diplomových prác, pričom poskytuje informácie o regióne, produktovom manažmente nielen pre vlastné spracovanie, ale aj za účelom propagácie regiónu.

 • OOCR organizuje pre svojich členov pracovné stretnutia v roku zamerané na prípravu plánu aktivít.

 

 

Dokumenty:

Fotogaléria