Činnosť a aktivity OOCR ŠARIŠ-Bardejov 2019

Aktivity OOCR zrealizované v roku 2019
 

Marketing a propagácia destinácie

Propagačné materiály - vytvorenie propagačných materiálov Bardejov UNESCO a Bardejovské Kúpele

 • Turistická mapa Bardejov – Bardejovské Kúpele región Horný Šariš

Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov (OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV) pripravila pre návštevníkov regiónu Šariš Bardejov mapu Bardejova a regiónu horného Šariša v spolupráci s VKU Harmanec mapa Turistická 105.
Mapa Bardejova a regiónu horného Šariša obsahuje piktogramy, atrakcie a zaujímavosti regiónu horného Šariša. Pribudli aktuálne a obnovené turistické atrakcie. Pevne veríme, že návštevníci nášho regiónu pri prezeraní tejto mapy objavia množstvo zaujímavostí, vďaka ktorým sa región ŠARIŠ Bardejov rozhodne oplatí navštíviť! Nová mapa, bola prezentovaná počas veľtrhu ITF BRATISLAVA 2019 – 2020 a bude k dispozícií v turistických informačných centrách, hoteloch a reštauráciách nášho regiónu Šariš Bardejov.

 

  

(Účasť na výstavách cestového ruchu doma a v zahraničí)

 • Obrazový sprievodca mesta Bardejov a okolím – 4. vydanie

Publikáciu BARDEJOV - OBRAZOVÝ SPRIEVODCA MESTOM A OKOLÍM, vydala oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV. Ide o 4.vydanie bohato ilustrovanej publikácie s fotografiami, ktoré dokumentujú nielen históriu, ale aj súčasnosť starobylého slobodného kráľovského mesta Bardejov. Odkrýva najcennejšie poklady nášho regiónu a zachytáva nádherné pohľady na kultúrne dedičstvo a prírodne scenérie. Cieľom je, čo najviac spropagovať naše historické mesto Bardejov, nádherné Bardejovské Kúpele a okolie. Publikácia prezentuje potenciál nášho regiónu ŠARIŠ. 125 stranový obrazový sprievodca je doplnený o mesto SVIDNÍK a okolie a je k dispozícii v 7 jazykových mutáciách. Okrem slovenčiny sú texty preložené do angličtiny, nemčiny, poľštiny, francúzštiny, ruštiny a španielčiny. Hlavnými autormi publikácie sú Ing. Igor Bobák a Mária Bobáková.

 

 • Mediálna kampaň regiónu a marketingová reklama Regiónu Šariš BARDEJO
 •  Marketing a propagácia regiónu ŠARIŠ Bardejov v tlači

 

Propagačný štvorstranový natívny článok “ Čarovný Bardejov” o možnostiach cykloturistiky v Bardejove a okolí z produkcie vydavateľstva Sportmedia v magazine RELAX 5,19 a produkcia cyklomapy ako vklad do magazínu RELAX 5,19. Propagácia rozhľadne Kamenná hora a liečivých singletrackov v Bardejovských Kúpeľoch či pohraničnej cyklotrasy Aquavelo.

 

 • Celoročný BILLBOARD 4. Etapa Regiónu ŠARIŠ Bardejov


Prenájom billboardu, tlač a inštalácia bannera pri obci Hniezdne v okrese Stará Ľubovňa. Billboard zobrazuje dennú fotografiu Radničného námestia v Bardejove.
Osadenie celoročných billboardov pri frekventovaných cestách v blízkosti turistických miest 50 km od mesta Bardejov.

                                                    
                                                              (Celoročný BILLBOARD pri Hniezdnom)

 

 • Leták OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV, B. Kúpele, Svidník a okolie

 

Propagačný materiál vydaný pre slovenskú a zahraničnú klientelu za účelom propagácie regiónu ŠARIŠ BARDEJOV. Základné informácie o regióne, mapa regiónu s krátkym popisom a informáciami o najviac navštevovaných miestach mesta Bardejov, Bardejovských Kúpeľov a okolia. Leták je vydaný v 4 jazykových mutáciách. Leták obsahuje samostatné časti: Bardejov, Bardejovské Kúpele, turistická mapa – okolie, drevené kostolíky v regióne Bardejov a okolie, Svidník – Vojnové cintoríny a pamiatky.

 

 • Zriadenie Regionálnej karty „ŠARIŠ BARDEJOV“

 

Regionálna zľavová karta ŠARIŠ-Bardejov RegionCard je karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy v regióne ŠARIŠ BARDEJOV a okolie. Kartu ŠARIŠ-Bardejov RegionCard vydáva a distribuuje cez zmluvné miesta OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov. Medzi výdajne miesta ŠARIŠ-Bardejov RegionCard patrí hotel Alexander**** v Bardejovských Kúpeľoch, hotel Artin*** v Bardejove a TIK Bardejovské Kúpele. Kartu je možné využiť v tejto chvíli na 20 akceptačných miestach.

 

Súčasťou ŠARIŠ-Bardejov RegionCard je informačný leták, ktorý obsahuje zoznam výdajných a akceptačných miest v regióne Šariš. Zoznam výdajných/akceptačných miest a všeobecné obchodné podmienky - ŠARIŠ-Bardejov RegionCard, sú uverejnené na: www.visitbardejov.skV budúcnosti plánuje OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV rozšíriť ponuku výdajných a akceptačných miest v rámci projektu ŠARIŠ-Bardejov RegionCard.

                                                     

                                                      ( ŠARIŠ-Bardejov RegionCard) 

 

 • Prezentačné predmety s logom OOCR ŠARIŠ BARDEJOV


Prezentačné predmety s motívom OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV určené pre návštevníkov regiónu Šariš. Perá, kľúčenky, magnetky, cukríky boli rozdávané verejnosti aj počas veľtrhov a pre záujemcov sú k dispozícii aj v TIK Bardejovské Kúpele. Propagácia regiónu Šariš aj prostredníctvom atraktívnych prezentačných predmetov.

 

 • Účasť na výstavách cestového ruchu doma a v zahraničí

Aktívna účasť OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu ITF Bratislava, Česká Republika, Poľsko Krakow - Katovice a Moskva. Veľtrhy cestovného ruchu zamerané na prezentáciu OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV – Regiónu ŠARIŠ ako aj jedinečnosti regiónu, s dôrazom na cykloturistické možnosti, pamiatky UNESCO, kúpeľníctvo a možnosti výletov v regióne ŠARIŠ Bardejov. Pre návštevníkov sú k dispozícii aktuálne informačné letáky, DVD film, turistický sprievodca, mapy aktuálne možnosti ubytovania a výlety v regióne. V tejto aktivite budeme pokračovať a podporovať propagáciu regiónu ŠARIŠ Bardejov doma aj v zahraničí.

 

Turistická infraštruktúra

Turistická infraštruktúra CR v Regióne Šariš Bardejov
 

 • Cyklochodník SINGLTRACK 2019 - údržba a dokončenie Family Bardejovské Kúpele Lesopark

Obnova a oprava turistických cyklochodníkov - singltrackov a značiek v regióne ŠARIŠ BARDEJOV – Bardejovské Kúpele. Oprava a údržba. Dokončenie Family Singltrack v Lesoparku Bardejovské Kúpele.

 

 • Obnovenie a údržba turistických trás a značení. Obnovenie drevených turistických altánkov a údržba turistických chodníkov – lesopark Bardejovské Kúpele a okolie.


Obnova značenia a turistických trás. Značenie priamo v teréne už nevyhovovalo, vyžadovalo si opravu a modernizáciu. Obnovenie drevených turistických altánkov . Bolo poškodené poveternostnými vplyvmi. Nové značenia liečivých singletrackov (cyklochodníkov) v Bardejovských Kúpeľoch a v ich okolí a obnovenie, osadenie exteriérových turistických máp v drevenom stojane v lesoparku Bardejovské Kúpele.

 


     

(Kozub Zimná - Prístrešok na náučnom chodníku Čierna Mláka BK pred revitalizáciou)

 

 

(Kozub Zimná - Prístrešok na náučnom chodníku Čierna Mláka BK po revitalizácii)

 

 

  
(Rozhľadňa Čierna mláka pred revitalizáciou)

    
                         (Rozhľadňa Čierna Mláka po obnove) 
 • Obnovenie a osadenie exteriérových turistických máp v drevenom stojane so strieškou v lesoparku Bardejovské Kúpele. Obnova náterov drevených prvkov Kyslíková cesta Bardejovské Kúpele
   

Značenie a obnova peších, cyklistických a zimných bežkárskych turistických trás a pod. Obnova zničených a znehodnotených drevených prvkov na altánkov. Obnovenie a osadenie exteriérových turistických máp v drevenom stojane sob strieškou v lesoparku Bardejovské Kúpele. Obnova náterov drevených prvkov Kyslíková cesta Bardejovské Kúpele.

                                                                    

 • Obnovenie rekreačno oddychovej zóny v lesoparku JAZIERKO Bardejovské Kúpele.
   

Obnova oddychovej časti v lesoparku JAZIERKO Bardejovské Kúpele. Oprava zničených a poškodených objektov, výmena a obnova znehodnotených materiálov, schátraných značení, zanedbaných úsekov. Obnova relax zóny pre domácich návštevníkov aj turistov zo zahraničia.

  
   (JAZIERKO Bardejovské Kúpele, Altánok KOMINEK) 

 

  (JAZIERKO Bardejovské Kúpele)

Fotogaléria