Kostoly

 

Bazilika sv. Egídia

Počiatky chrámu siahajú do 13. storočia. Z tohto obdobia pochádza patronát chrámu. Okolo roku 1206 sa na tomto mieste usadili cisterciánski mnísi z poľskej Koprzywnice a založili tu kláštor zasvätený svätému Egídiovi. Kráľovská listina z roku 1247, ktorou kráľ Belo IV. potvrdil rádu ich rozsiahle pozemky v okolí Bardejova („Terra Bardfa“), obsahuje prvú zmienku o existencii kostola na tomto území. V dôsledku náhlych zmien však cisterciáni v druhej polovici 13. storočia (okolo r. 1271) toto miesto opustili. Výstavba chrámu sa začala v polovici 14. storočia a stavba bazilikálnej časti bola ukončená v roku 1415. V období rokov 1420 až 1427 bola postavená veža chrámu. Pod vedením miestneho staviteľa Urbana došlo k ďalším úpravám a rozširovaniu stavby. Výstavba chrámu bola zavŕšená na konci 15. storočia. V roku 1580 odlial zvonolejár Ján s Tarnowa štvortonový zvon s menom Urban. V priebehu ďalších storočí chrám poškodili požiare, zemetrasenia a bombardovanie v roku 1944. Chrám prešiel mnohými stavebnými rekonštrukciami. V roku 1990 pukli oba chrámové zvony – Urban a Ján a nahradené boli zvonom Jozefom pri príležitosti vyhlásenia chrámu za Baziliku minor.

Interiér chrámu je zdobený jedinečným súborom jedenástich neskorogotických krídlových oltárov z rokov 1460-1520. Najcennejší je oltár Narodenia Pána (okolo rokov 1480 až 1490).

Oltár sv. Ondreja

Oltár sv. Barbory

Oltár sv. Alžbety vdovy

Malý oltár Panny Márie, nazývaný oltárom sv Anny

Oltár Panny Márie, nazývaný oltárom Veroniky Magerovej

Oltár sv. Kríža

Oltár Narodenia Pána

Oltár sv. Apolónie, nazývaný oltárom sv Anny Mettercie

Oltár Bolestného Vykupiteľa

Oltár Panny Márie

Oltár Piety, nazývaný oltárom Sedembolestnej Panny Márie
 

Hlavný oltár sv. Egídia

Významnou súčasťou chrámu je súsošie Golgoty na tráme pod Víťazným oblúkom z konca 15. storočia.


Dňa 4.januára 2001 bol Dómu sv.Egídia udelený osobný súhlas pápeža Jána Pavla II na povýšenie Chrámu sv. Egídia na menšiu baziliku. Súhlas bol udelený apoštolským breve (krátkym listom). Apoštolské breve zaslal na arcibiskupskú kúriu z poverenia Svätého Otca J. Em. kardinál Angelus Sodano.


Gréckokatolícky chrám sv. Petra a Pavla

Postavený bol v južnej časti bývalej hradobnej priekopy (dnes Jiráskova ulica) v rokoch 1901 - 1902. Má pozdĺžny jednoloďový priestor s polygonálnym presbytériom, zaklenutý je pruskými klenbami. Hlavný oltár je z roku 1903 a ikonostas z roku 1914. Chrám má tri veže, dve z nich tvoria priečelie vstupu do chrámu. V ľavej veži sú umiestnené dva zvony: Mikuláš a Mária. Interiér chrámu tvoria tri časti: predsieň, loď a svätyňa. Na pravej strane chrámovej lode je bočný oltár s obrazom Božej Matky, postavený na pamiatku ukončenia prvej svetovej vojny v roku 1920. Kazateľnica v ľavej časti lode pochádza z roku 1947. 


Evanjelický kostol

Evanjelický kostol cirkvi augsburského vyznania je klasicistický kostol v Bardejove. Bol postavený v rokoch 1798 – 1808 na ulici Dlhý rad. Chrám je vybavený neogotickým interiérom z 2. polovice 19. storočia. Bol postavený podľa podmienok tolerančného patentu Jozefa II., ktorý umožňoval protestantom postaviť si chrám, tam kde bolo 500 ľudí alebo 100 rodín.
Stavba je postavená na základoch, ktoré tvoria dubové koly vbyté do štrkového podložia. V zmysle tolerančného patentu bol postavený za severnou hradbou mesta. Je to jednoloďová klasicistická stavba obdĺžnikového tvaru s polkruhovým oltárnym uzáverom. Vo východnej časti kostola pod oltárom je krypta. Nad vstupom do kostola je chronogramom „Čo šťastní kresťania tu pokľaknúc zakladajú, to požehnaj Ty sám Svätý Bože“ s dátumom. V západnej časti je umiestnená ihlanová veža.


Chrám svätého prepodobného Serafima Sarovského

Chrám svätého prepodobného Serafima Sarovského je pravoslávny chrám v Bardejove na ulici Pod Vinbargom. Zasvätený je prepodobnému Serafimovi Sarovskému, modernému ruskému svätcovi. Výstavba chrámu prebiehala v rokoch 1991 – 2006. Vysvätený bol 30. júla 2006.

Fotogaléria