Činnosť a aktivity OOCR ŠARIŠ-Bardejov 2018

Aktivity OOCR zrealizované v roku 2018

Marketing a propagácia destinácie

 • Účasť a prezentácia na veľtrhu ITF Slovakiatour 2018 , január Bratislava spoločná prezentácia v stánku KOCR, tlačová správa

 • Dotlač 3. vydanie Obrazový sprievodca Bardejov a okolie ( časť pre Svidník)

 • Dotlač 3. vydanie Turistický sprievodca Bardejov a okolie (Ing. Bobák)

 • Propagácia 2018 v spolupráci s agentúrou Paperlife

 • Prezentácia v časopis BIKER a RELAX s prílohou turistickej mapy (Sportmedia)

 • Spoluúčasť na projekte „ PROJEKT TRASY ROWEROVEJ MUSZYNA- BARDEJOV“ vypracovanie návrhu pre mapu AQUAVELO

 
(AQUAVELO)

 • Verejné obstarávanie na tlač a grafické spracovanie cyklo mapy AQUAVELO

 • Tlač letáku OOCR Šariš Bardejov pre Bardejovské Kúpele a.s. (AB Bardejov)

 • Účasť a prezentácia na veľtrhu GLOBE KATOWICE PL marec 2018

 • Účasť a prezentácia na veľtrhu KRAKOW PL máj 2018

 • Účasť a prezentácia na bike – fest KALNICA SK 2018

 • Účasť a prezentácia na veľtrhu MITT MOSKVA 2018

 • Objednávka a prezentácie maľovanej mapy Horný Šariš CBS Svidník)

 • Tlač letáku OOCR Šariš Bardejov pre Adrián Lozák s.r.o. (HaH Slovakia)

 • Registrácia, naplnenie a marketing web stránky www.visitbardejov.sk
   

   
    (Stránka www.visitbardejov.sk

 

 • Celoročný BILLBOARD 3 v obci HNIEZDNE – Region Šariš Bardejov

 • Celoročná prezentácia v cestovnom Lexikóne

 • Celoročná registrácia a prezentácia cestovný Informátor

 • Tlačová konferencia Hotel ALEXANDER v spolupráci s Paper Life

 • Revízia 2018 a drobná oprava – kolotoč areál relaxačno-športového ihriska v Bardejovských Kúpeľoch

 • Dotlač 5. vydanie propagačného materiálu leták OOCR: Bardejov, Bardejovské Kúpele, Drevené kostolíky a Turistická mapa

 • príspevok do miestnych regionálnych novín

 

Kultúrne podujatia a akcie

 • podpora Pivného a Vinného Festivalu 2018 Bardejovské Kúpele

 

Turistická infraštruktúra

 • Osadenie turistickej mapy, turistické značenie a úprava terénu okolia na obnovenej „Turistickej rozhliadne na Kamennej Hore“

 • Kolaudácia rozhľadne a kontrola inšpektorátu práce na rozhľadni.

 • Obnova Turistický chodník „Ostrá hôrka“ v Bardejovských Kúpeľoch nové etapy trás a nové značenie, obnova altánov a obnova chodníka.


   (Turistický chodník „Ostrá hôrka“) 

 

 • Oprava turistických altánov a značení Bardejovských Kúpeľoch v rámci obnovy turistickej infraštruktúry – pán Peter Peteja

 • Vypracovanie v spolupráci s KOCR Severovýchod Prešov spoločného projektu pre vypracovanie a obnovy TURISTICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V REGIÓNE ŠARIŠ BARDEJOV A OKOLIE – JAZIERKO BARDEJOVSKÉ KÚPELE 2018 (Obnova lavičiek, altánkov, mostík drevený, ohnisko, turistické mapy, smerové značenie...)
 • 4. etapa Rodinný Singltrack HERKULES . Prepojenie mesta Bardejov UNESCO – Bardejovské Kúpele novovybudovaným turistickým chodníkom. (1,2 km dlhá trasa a široká 2,2m). Osadenie na začiatku trasy dreveného altánku, turistickej mapy regiónu, dobudovanie drevených mostíkov a smerové info tabule.

 

(Rozhľadňa Kamenná hora) 

 

Iné:

 • Ďalšia činnosť OOCR –stretnutia výkonných riaditeľov OOCR, odborná spolupráca pri propagačných materiálov, pracovné stretnutia s  za účelom prípravy a tvorby produktov CR pre našu destináciu. Spolupráca s KOCR, združenie Hrad Zborov, oddelenie PČ Bardejov, TIK, PSD , TKC a pod.

 • OOCR spolupracuje s poslucháčmi vysokých škôl pri príprave ich bakalárskych a diplomových prác, pričom poskytuje informácie o regióne, produktovom manažmente nielen pre vlastné spracovanie, ale aj za účelom propagácie regiónu.

 • OOCR organizuje pre svojich členov pracovné stretnutia v prípade potreby zamerané na prípravu plánu aktivít.

Dokumenty:

Fotogaléria