Činnosť a aktivity OOCR ŠARIŠ-Bardejov 2013

 

1. Marketingové kampane, výstavy a prezentačné podujatia

ITF SLOVAKIATOUR 2013 , Slovensko, Bratislava január

Aktívna účasť OOCR ŠARIŠ BARDEJOV v spoločnom stánku SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA na medzinárodnej výstave cestovného ruchu v Bratislave, Každoročne sa toto podujatie koná v januári. Už tradične sa v nej predstavili oblastné organizácie cestovného ruchu Tatry-Spiš-Pieniny, Severný Spiš Pieniny, Šariš-Bardejov a Horný Zemplín Horný Šariš, partnerské regióny PSK z Českej republiky destinačná spoločnosť Východní Čechy a Liberecký kraj, mestá Bardejov, Stará Ľubovňa, Kežmarok a Levoča, spoločnosti Bardejovské kúpele, Kúpele Vyšné Ružbachy, Hrad Ľubovňa, lokálni producenti Nestville Distillery, Agrokarpaty Plavnica, mäsovýroba Knižka, EZO.sk Prešov a Karloff.

Veľtrhov ITF Slovakiatour a Danubius Gastro so špecializovanými výstavami sa zúčastnilo 739 vystavovateľov z 24 krajín a obsadili spolu plochu 34 500 m². ITF Slovakiatour ponúkol komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať do zahraničia alebo spoznávať krásy Slovenska. Danubius Gastro ako najväčšia platforma stretnutí profesionálov HORECA segmentu sprostredkoval príležitosť pre uzatváranie kontraktov i neformálne upevnenie dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Od štvrtka do nedele si podujatia prezrelo takmer 73 tisíc návštevníkov.

 

Historický veľtrh cestovného ruchu v Bratislave

Korunovačné slávnosti v Bratislave sú pompéznym trojdňovým podujatím, kedy mesto ožíva stredovekou atmosféru s kráľmi a kráľovnami, šľachtou, trubadúrmi a tisíckami všetečných divákov, ktorých na chvíľu prenesie do minulosti. Tohtoročné slávnosti, ktoré sa konali v dňoch 21. – 23. 6. 2013 boli výnimočné tým, že sa pripomenula 1. korunovácia, ktorá sa konala pred 450. rokmi a na trón sa posadil 14- ročný chlapec Leopold I. Ponuku účasti na Historickom veľtrhu cestovného ruchu v Bratislave prijalo Mesto Levoča s partnermi „Slovenských kráľovských miest“ – Kežmarkom, Bardejovom a Starou Ľubovňou. V spoločnom prezentačnom stánku na Hviezdoslavovom námestí od prezentovali v dobových kostýmoch spoločné propagačné brožúry, mapy , atrakcie a dominanty miest.

Kultúrne bohatstvo „Slovenských kráľovských miest“ zaujalo najmä zahraničných návštevníkov a to z Kalifornie, Anglicka, Japonska, Rakúska, Talianska, Maďarska i Ruska. Korunovačné slávnosti v Bratislave sú zaujímavé pre účasť subjektov cestovného ruchu práve tým , že majú vysokú dynamiku a takmer interaktívne vťahujú každého návštevníka do deja. Zároveň prebieha množstvo sprievodných aktivít a účastníkmi je väčšinou iná cieľová skupina aká chodí na klasické veľtrhy cestovného ruchu. Spoluúčasť na takýchto podujatiach je príležitosťou na predstavenie vlastného mesta i regiónu, a získať tým potencionálnych návštevníkov.

 

Oslavy svetového dňa cestovného ruchu

Slovensko TIK Bardejovské Kúpele V rámci spolupráce s Turisticko-informačnou kanceláriou Mesta Bardejov v Bardejovských Kúpeľoch sa počas osláv svetového dňa cestovného ruchu prezentovalo v TIK Bardejovské Kúpele viacero propagačných materiálov z regiónu ŠARIŠ Bardejov a okolie. Návštevníci tak mohli bezplatne získať viacero zaujímavých informačných materiálov z nášho regiónu a bola im ponúknuté bezplatné sprievodcovské služby po blízkom okolí.


KOŠICE - Európske hlavné mesto kultúry 2013

Bardejovské Kúpele a.s. pod hlavičkou OOCR ŠARIŠ BARDEJOV sa 3.5.2013 zúčastnili na bezplatnej prezentácií nášho regiónu v rámci osláv mesta KOŠICE. Miesto konania: Hlavná ulica, priestor medzi Dómom sv. Alžbety a Urbanovou vežou Dni mesta sú tradičným podujatím, ktoré je oslavou historicky významnej udalosti pre mesto Košice - získanie prvej mestskej erbovej listiny v Európe. Počas 9 dní je v meste pripravený atraktívny program. V samotnom "srdci mesta" - pri Urbanovej veži na Hlavnej ulici, plánujeme zrealizovať prezentačnú zónu Slovensko, ktorá bude súčasťou Dní Európy.

 

Vianočné Trhy Mesta Bardejov

OOCR Šariš formou poskytovania finančných príspevkov podporila nasledujúce kultúrne podujatia svojich členov: Vianočné Trhy Mesta Bardejov na radničnom námestí v spolupráci s Hornošarišským osvetovým strediskom v Bardejove vo výške 300,- Eur. Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov v spolupráci s Mestom Bardejov pripravilo pre návštevníkov a turistov príjemné strávenie predvianočných dní pri ochutnávke vianočného punču a iných dobrôt na vianočných trhoch na Hviezdoslavovej ulici od 18. – 23.decembra 2013. Vianočný večierok s kultúrnym programom Bardejovské Kúpele v kúpeľnom dome Ozón a Astória vo výške 1 300,- Eur.

 

2. Propagačné materiály

 

SKM – Slovenské Kráľovské mestá - BARDEJOV, júl 2013

Sídlo štyroch kráľovských miest, región Horného Šariša a Spiša. Štyri kráľovské mestá Bardejov, Kežmarok, Levoča a Stará Ľubovňa sa spojili, aby nadviazali na spoločnú minulosť i slávu stredoveku a snažia sa ju oživiť v dnešných podmienkach. Svojim návštevníkom predstavujú bohatstvo svojej histórie a ponúkajú množstvo kultúrno-historických pamiatok. Propagačný materiál na 8 stranách vo formáte A4 je vyhotovená v piatich jazykových mutáciách.

 

Katalóg a prospekt Bardejovské Kúpele

V tomto katalógu sú prezentované Bardejovské Kúpele od procedúr, indikácií, zoznam ubytovacích kapacít, prehľad kúpeľných pobytov, športové a kultúrne aktivity až po možnosti využitia voľného času.

 

Bardejovské NAJ

V tejto publikácií je zobrazené najnavštevovanejšie a najatraktívnejšie miesta nášho regiónu.

 

Bardejovské Kúpele - skladačka

V tejto skladačke je zobrazená mapa areálu Bardejovské Kúpele, kde sú zobrazené fotografický 24. najzaujímavejších bodov pre návštevníkov. Skladačka je vyhotovená v piatich jazykových mutáciách. Bardejov - skladačka V tejto skladačke je zobrazená mapa Bardejova – historické centrum, kde sú zobrazené fotografický 17. najzaujímavejších bodov pre návštevníkov. Skladačka je vyhotovená v piatich jazykových mutáciách.

 

Drevené Kostolíky s mapou regiónu

V tejto skladačke je zobrazená mapa regiónu Bardejov do 40 km, kde sú zobrazené fotografický 8. najzaujímavejších drevených kostolíkov pre návštevníkov. Skladačka je vyhotovená v piatich jazykových mutáciách.

 

Turistická mapa s turistickými chodníkmi

V tejto skladačke je zobrazená turistická mapa regiónu Bardejov a Bardejovských Kúpeľoch do 8 km, kde sú zobrazené fotografický 8. najzaujímavejších turistických bodov a turistické trasy ako napr. turistický chodník na Maguru, Čiernu mláku, Zborovský Hrad, Kyslíková cesta, Tri studničky a Čerešňa. Skladačka je vyhotovená v piatich jazykových mutáciách.

 

3. Prezentácia a propagácia

OOCR ŠARIŠ BARDEJOV sa nepriamo propaguje prostredníctvo stánok svojich členov a na stránke KOCR Severovýchod Slovenska.

Web stránky:
www.severovychod.sk
www.bardejov.sk/mesto/turizmus/oocr-saris-bardejov
www.bardejovske-kupele.sk/oocr-saris
www.kupele-bj.sk

 

4. Spoločné aktivity s KOCR

Na pôde KOCR Severovýchod Slovenska sa uskutočnilo niekoľko pracovných stretnutí pri spoločných aktivitách. Spoločné aktivity s KOCR sú: - ITF SLOVAKIATOUR 2013 , Slovensko, Bratislava január, - Prezentácia na stránke www.severovychod.sk - Spolupráca pri vytvorení propagačného materiálu TURISTICKÁ MAPA ŠARIŠ - Spolupráca pri príprave „HNEDÉ TABULE“

KOCR vyvíja úsilie o ukončenie prvej etapy doplnenia infraštruktúry hnedých tabúľ v Prešovskom kraji. Na tomto procese spolupracuje so Správou a údržbou ciest PSK, podľa zoznamu atraktivít, ktoré KOCR dodali jej členovia. Celkom 80 tabúľ bude prezentovať 20 vybraných cieľových bodov záujmu. Nechýba medzi nimi Spišská Kapitula, historické centrum Levoče, Ľubovniansky hrad, kaštiele v Humennom a v Snine, pútnické miesta Mariánska hora a Gaboltov, kúpele v Bardejove, Vyšných Ružbachoch i v Červenom Kláštore, ale aj Múzeum TANAPu, symbolický cintorín na Popradskom plese, lanovka na Lomnický štít, či expozícia v Nestville parku.

 

5. Príprava podkladov a realizácia projektu na získania nenávratného finančného príspevku - dotácie

OOCR Šariš až v roku 2014 ma nárok na získanie dotácie. Poskytnutie dotácie v roku 2014 je upravené prechodným ustanovením v § 31a zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov v nadväznosti na ďalšie jeho ustanovenia. Na rok 2013 môže o dotáciu podľa tohto zákona požiadať organizácia cestovného ruchu, ktorá v roku 2012, bola zaregistrovaná podľa ustanovení uvedeného zákona a stále je vedená v Registri krajských organizácií cestovného ruchu a registri oblastných organizácií cestovného ruchu na MDVRR SR.

 

Fotogaléria