Činnosť a aktivity OOCR ŠARIŠ-Bardejov 2020

Aktivity OOCR zrealizované v roku 2020

 

Marketing a propagácia destinácie

Propagačné materiály - vytvorenie propagačných materiálov Bardejov UNESCO a Bardejovské Kúpele

 • Obrazový sprievodca Bardejov a  okolie - 4 . vydanie

Publikáciu BARDEJOV - OBRAZOVÝ SPRIEVODCA MESTOM A OKOLÍM, vydala oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV. Ide o 4. vydanie bohato ilustrovanej publikácie s fotografiami, ktoré dokumentujú nielen históriu, ale aj súčasnosť starobylého slobodného kráľovského mesta Bardejov. Odkrýva najcennejšie poklady nášho regiónu a zachytáva nádherné pohľady na kultúrne dedičstvo a prírodne scenérie. Cieľom je, čo najviac spropagovať naše historické mesto Bardejov, nádherné Bardejovské Kúpele a okolie. Publikácia prezentuje potenciál nášho regiónu ŠARIŠ. 125 stranový obrazový sprievodca je doplnený o mesto SVIDNÍK a okolie a je k dispozícii v 7 jazykových mutáciách. Okrem slovenčiny sú texty preložené do angličtiny, nemčiny, poľštiny, francúzštiny, ruštiny a španielčiny. Hlavnými autormi publikácie sú Ing. Igor Bobák a Mária Bobáková.

 

 • Turistický sprievodca mesta Bardejov a okolím – 4. vydanie

Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov (OOCR Šariš Bardejov) pripravila pre návštevníkov Regiónu Šariš Bardejov informačnú brožúru “TURISTICKÝ SPRIEVODCA BARDEJOV a okolie”. 4. vydanie viac ako 120 stranového turistického sprievodcu obsahuje informácie o prírodných a historických zaujímavostiach, kultúrnych podujatiach, možnostiach aktívneho oddychu a turistickú mapu. Osobitnú samostatnú časť tvorí sekcia „Služby ubytovania a gastronómie v regióne Šariš Bardejov a okolie.“ Doplnený je o mesto Svidník. Brožúra turistom taktiež prináša tipy na tie najlepšie výlety po okolí, či užitočné kontakty a informácie. Nezabudlo sa ani na zahraničných návštevníkov, ktorí sú pre náš región veľmi dôležití. Každý sprievodca je 2-jazyčný, slovenský jazyk je vždy v kombinácií s jedným cudzím jazykom a to anglicky, nemecky, rusky a poľsky. Pevne veríme, že návštevníci nášho regiónu pri čítaní tohto Turistického sprievodcu objavia množstvo zaujímavostí, kvôli ktorým sa Región ŠARIŠ Bardejov rozhodne oplatí navštíviť!

 

 • Leták OOCR ŠARIŠ-Bardejov a okolie

 

 Propagačný materiál  vydaný pre slovenskú a zahraničnú klientelu za účelom propagácie regiónu ŠARIŠ BARDEJOV. Základné informácie o regióne, mapa regiónu  s krátkym popisom a informáciami o najviac navštevovaných miestach mesta Bardejov, Bardejovské Kúpele a okolie. Leták OOC je vydaný v  4 jazykových mutáciách. Leták obsahuje 4 samostatné časti: Bardejov, Bardejovské Kúpele, Turistická mapa – okolie a drevené kostolíky v regióne Bardejov a okolie.

 

 • Propagačný materiál Bardejovské Kúpele - OOCR Šariš Bardejov

Propagačný materiál  vydaný pre slovenskú a zahraničnú klientelu za účelom propagácie Bardejovských Kúpeľoch. Základné informácie o kúpeľoch, indikáciách a liečbe.  Materiál obsahuje aktuálne informácie o indikáciách a liečebných pobytoch.

 

 • Trhacie mapy región Šariš-Bardejov a okolie

Aktuálna trhacia mapa určená pre jednodňových návštevníkov regiónu ŠARIŠ Bardejov. Mapa bude dostupná na recepciách hotelov, v informačných centrách a v múzeách.

 

 • Informačný leták ubytovacie a stravovacie zariadenia regiónu ŠARIŠ BARDEJOV

 

 • Osadenie celoročného billboardu (4. etapa) pri obci Hniezdne

Osadenie celoročných billboardov 4. etapa pri frekventovaných cestách v blízkosti turistických miest  50 km od mesta Bardejova v obci Hniezdne okres Stará Ľubovňa.


(Osadenie celoročného billboardu (4. etapa) pri obci Hniezdne)

 

 • Mediálna kampaň v médiách rozhlase, tlači TV

Propagácia a články  OOCR - regiónu ŠARIŠ BARDEJOV v časopise BIKER 03 a LONELY PLANET. Inzercia v Cestovnom informátorovi a Lexikon.sk. Propagácia a vydávanie tlačových správ cez reklamnú agentúru tzv. „paperlife“.

 

 • Marketing a propagácia v tlači

Prezentácia v leteckom časopise  Airport Magazin, ktorý je zdarma distribuovaný do slovenských lietadiel.   Propagačný dvojstranový  článok “ Navštívte  Bardejov” o možnostiach cykloturistiky v  Bardejove a okolí z produkcie vydavateľstva Sportmedia v magazine RELAX 5.

 


(Propagácia v tlači) 

 

 • Region Card Šariš-Bardejov – Licencia 2. rok


Regionálna zľavová karta ŠARIŠ-Bardejov RegionCard je karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy v regióne ŠARIŠ BARDEJOV a okolie. Kartu ŠARIŠ-Bardejov RegionCard vydáva a distribuuje cez zmluvné miesta OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov. Medzi výdajne miesta ŠARIŠ-Bardejov RegionCard patrí hotel Alexander**** v Bardejovských Kúpeľoch, hotel Artin*** v Bardejove a TIK Bardejovské Kúpele. Kartu je možné využiť v tejto chvíli na viac ako 20 akceptačných miestach.

 

Súčasťou ŠARIŠ-Bardejov RegionCard je informačný leták, ktorý obsahuje zoznam výdajných a akceptačných miest v regióne Šariš.  Zoznam výdajných/akceptačných miest a všeobecné obchodné podmienky - ŠARIŠ-Bardejov RegionCard, sú uverejnené na: www.visitbardejov.sk. V budúcnosti plánuje OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV rozšíriť ponuku výdajných a akceptačných miest v rámci projektu  ŠARIŠ-Bardejov RegionCard

 

TURISTICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Turistická infraštruktúra CR v Regióne Šariš Bardejov

 • Obnova Turistického miesta Bardejov – Bardejovské Kúpele

Obnova turistickej rozhľadne na náučnom chodníku Čierna Mláka – Bardejovské Kúpele.

 

 

(Sedlo Čerešňa pred a počas obnovy)

 

 
(Sedlo Čerešňa po revitalizácii)

 

(Tri Studničky pred revitalizáciou

 

 
(Tri studničky po revitalizácii) 

Fotogaléria