Činnosť a aktivity OOCR ŠARIŠ-Bardejov 2017

Aktivity OOCR zrealizované v roku 2017

 

 MARKETING a PROPAGÁCIA

 • Propagačné materiály - Vytvorenie propagačných materiálov Bardejov UNESCO a Bardejovské Kúpele
 • Obrazový sprievodca mesta Bardejov a okolím – 3. vydanie 

Publikáciu BARDEJOV - OBRAZOVÝ SPRIEVODCA MESTOM A OKOLÍM, vydala oblastná organizácia cestovného ruchu OOCR Šariš Bardejov. Ide o 3.vydanie bohato ilustrovanú publikáciu s fotografiami, ktoré dokumentujú nielen históriu ale aj súčasnosť starobylého slobodného kráľovského mesta Bardejov. Odkrýva najcennejšie poklady nášho regiónu a zachytáva nádherné pohľady na kultúrne dedičstvo a prírodne scenérie. Cieľom je, čo najviac spropagovať naše historické mesto Bardejov, nádherné Bardejovské Kúpele a okolie. Publikácia prezentuje potenciál nášho regiónu ŠARIŠ. 125 stranový obrazový sprievodca je v 7 jazykových mutáciách, okrem slovenčiny sú texty preložené do angličtiny, nemčiny, poľštiny, francúzštiny, ruštiny a španielčiny. Hlavnými autormi publikácie sú Ing.Igor Bobák a Mária Bobáková.

 • Mapa Bardejova a regiónu horného Šariša 

Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov (OOCR Šariš Bardejov) pripravila pre návštevníkov Regiónu Šariš Bardejov mapu Bardejova a regiónu horného Šariša Mapa Bardejova a regiónu horného Šariša bude obsahovaťcez piktogramy atrakcie a zaujímavosti regiónu horného Šariša. Nezabudlo sa ani na zahraničných návštevníkov, ktorí sú pre náš región veľmi dôležití. Každá mapa je 2-jazyčná, slovenský jazyk v kombinácií s anglickým jazykom. Pevne verím, že návštevníci nášho regiónu pri čítaní tejto mapy objavia množstvo zaujímavostí, kvôli ktorým sa Región ŠARIŠ Bardejov rozhodne oplatí navštíviť! Nová mapa, bola prezentovaná taktiež počas veľtrhu ITF BRATISLAVA 2017 – 2018 a bude bezplatne k dispozícií v Turistických informačných centrách, hoteloch a reštauráciách nášho Regiónu Šariš Bardejov.
 

 • Kalendár podujatí na rok 2017 OOCR ŠARIŠ BARDEJOV

Informačný materiál vydaný prevažne pre slovenskú klientelu za účelom informácie TOP kultúrnych podujatí v regióne ŠARIŠ BARDEJOV počas roka 2017. 
 

 • Turistická mapa Bardejov – Bardejovské Kúpele - Región Horný ŠARIŠ 

Turistická mapa vydaná pre slovenskú a za klientelu za účelom propagácie turistických chodníkov, singltrackov a turistických atrakcií v regióne ŠARIŠ BARDEJOV. Turistická mapa obsahuje všetke turistické značené chodníky, novoobnovené turistické trasy a TOP miesta.
 

 • Vytvorenie WWW stránky OOCR ŠARIŠ Bardejov

Vytvorenie novej WWW stránky OOCR ŠARIŠ Bardejov – grafický návrh, implementácie, redakčný systém... 
 

 • Účasť na výstavách cestového ruchu doma a v zahraničí

Aktívna účasť OOCR ŠARIŠ Bardejov na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu ITF Bratislava, Poľsko Krakow, Katovice, Warszawa v spoluprácie s Slovakia Travel. Veľtrhy cestovného ruchu zamerané na prezentáciu OOCR ŠARIŠ BARDEJOV – Regiónu ŠARIŠ ako je jedinečnosti regiónu, s dôrazom na cykloturistické možnosti, pamiatky UNESCO, kúpeľníctvo a možnosti výletov v Regióne ŠARIŠ Bardejov. Pre návštevníkov sme pripravili aktuálne informačné letáky, DVD film, turistických sprievodcov, aktuálne možnosti ubytovania a výlety v regióne. V tejto aktivite budeme pokračovať a podporovať propagáciu regiónu ŠARIŠ Bardejov doma aj v zahraničí.

 


(
 účasť OOCR ŠARIŠ Bardejov na medzinárodných veľtrhoch cestovného ruchu)

 • Mediálna kampaň v tlače a rozhlasu Regiónu Šariš BARDEJOV a okolie

Propagácia a články OOCR - regiónu ŠARIŠ BARDEJOV v časopise,cestovný informátor. Propagácia a vydávanie tlačových správ cez reklamnú agentúru tzv. „paperlife“ . Osadenie celoročných billboardov 2. etapa pri frekventovaných cestách v blízkosti turistických miest 50 km od mesta Bardejova.

 • Infocesty pre média, novinárov a zahraničných tour operátorov

Organizovanie a zabezpečenie infocesty pre média, novinárov a zahraničné cestovné kancelárie za účelom čo najviac spropagovať región Šariš Bardejov a okolie /Muzea, skanzen, drevené kostolíky, kyslíkové cesty, hrad Zborov Makovica..../. Infocesta je určená pre osoby pôsobiace v aktívnom cestovnom ruchu a novinárov. 

 

 • Prezentačné predmety s motívom, logom OOCR, kalendáre, tričká, stojany, pera a darčekové predmety

Prezentačné predmety s motívom Región ŠARIS OOCR, logom OOCR určené pre návštevníkov regiónu Šariš. Reklamné predmety OOCR ŠARIŠ Bardejov určené pre všetky doposiaľ vydané letáky OOCR. Kalendáre, perá, hrnčeky, tričká, magnetky.... 

TURISTICKA INFRAŠTRUKTÚRA

 • Cyklochodník SINGLTRACK 2017 - dokončenie 2. etapa

Dokončenie 2. etapy turistického cyklo chodníka „ Singltrack“ tzv. liečivé Singltracky smer Kyslíková Cesta Bardejovské Kúpele pod názvom „Liečivý“ v lesoparku Bardejov – Bardejovské Kúpele.

 • Vytvorenie oddychovej a športovej zóny v Bardejovských Kúpeľoch 2. etapa
 • Turistická infraštruktúra CR v Regiónu Šariš Bardejov

 
(Singletrack HERKULES)

 

Obnova a oprava turistických chodníkov a značiek v regióne ŠARIŠ BARDEJOV – Bardejovské Kúpele. Oprava drevených odpočívadiel a turistických značení popri najfrekventovanejších turistických trasách v lesoparku Bardejov – Bardejovské Kúpele. Vytvorenie športovo – relaxačného ihriska pre najmenších návštevníkov v centre Bardejovských Kúpeľoch. 

 • Cyklochodník SINGLTRACK - Family Turistický chodník

Singltrack určený pre najmenších návštevníkov a pre rodiny s deťmi v lesoparku Bardejovské Kúpele pod názvom „Family Singltrack“ . Je pokračovaním úspešný singltrackov v Bardejovských Kúpeľoch.

Fotogaléria