BARDEJOV

 

Mesto Bardejov píše svoju históriu už od roku 1241. Jeho cennou devízou sú pamiatky vytvorené už v období stredoveku.
Mesto ležalo na obchodnej križovatke a bolo preferované uhorskými panovníkmi. Získalo aj mnoho privilégií a to hlavne právo konať výročný jarmok, právo skladu a hrdelné právo a ďaľšie. Jedným z najdokonalejších mestských opevnení na Slovensku je hradobný systém v Bardejove.

V súčasnosti patrí k najzachovalejším mestským obranným systémom a svojim významom sa zaraďuje do európskeho fondu kultúrneho dedičstva.

Už v 50-tych rokoch bolo historické centrum mesta vyhlásené za Mestskú pamiatkovú rezerváciu.
Výraznejšie obnovy meštianských domov na námestí začali v 70-tych rokoch. Odmenou za úspešnú rekonštruksiu hisotrického jadra starého mesta bolo udelenie Európskej ceny - Zlatej medaily, udelenie Medzinárodným kuratóriom nadácie ICOMOC pri UNESCO v roku 1986. Ďalším významným ocenením bol zápis mesta Bardejov do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO dňa 2.12.2000.