Činnosť a aktivity OOCR ŠARIŠ-Bardejov 2021/2022

Aktivity OOCR zrealizované v roku 2021 a 2022

 

Marketing a propagácia destinácie

 

 • Dotlač Turistický sprievodca Bardejov – Svidnik a okolie
  Svidník a okolie 2022

Oblastná organizácia cestovného ruchu Šariš Bardejov (OOCR Šariš Bardejov) pripravila pre návštevníkov Regiónu Šariš Bardejov informačnú brožúru “TURISTICKÝ SPRIEVODCA BARDEJOV - SVIDNÍK a okolie”. Viac ako 140 strán turistického sprievodcu obsahuje informácie o prírodných a historických zaujímavostiach, kultúrnych podujatiach, možnostiach aktívneho oddychu a turistickú mapu. Realizované zmeny oproti minulým vydaniam - zmena obálky, vútro: aktualizovaný text vrátane výmeny aktuálnych fotografií a doplnenie informácií o Svidníku. Osobitnú samostatnú časť tvorí sekcia „Služby ubytovania a gastronómie v regióne Šariš Bardejov a okolie.“  Brožúra turistom prináša tipy na tie najlepšie výlety po okolí, či užitočné kontakty a informácie. Nezabudlo sa ani na zahraničných návštevníkov, ktorí sú pre náš región veľmi dôležití. Každý sprievodca je 2-jazyčný, slovenský jazyk je vždy v kombinácií s jedným cudzím jazykom a to anglicky, nemecky, rusky a poľsky. Pevne veríme, že návštevníci nášho regiónu pri čítaní tohto Turistického sprievodcu objavia množstvo zaujímavostí, kvôli ktorým sa Región ŠARIŠ Bardejov rozhodne oplatí navštíviť!

 

 
    
(Turistický sprievodca Bardejov – Svidnik a okolie)

 

 • Obrazový sprievodca (Svidník a okolie z Neba)

Obrazový sprievodca Svidník a okolie z Neba – publikácia vydávaná CBS spol, s.r.o. v množstve cca 150 - 300 ks.
Cieľom je tlač propagačného materiálu o meste Svidník a okolia. Cieľom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je priblížiť rozmanitosť mesta Svidník a jeho okolia návštevníkom regióna Šariš. Publikácia pôsobivo stvárňuje územie okresu Svidník a jeho okolia z vtáčej perspektívy. Publikácia obsahuje turistické chodníky, zvýraznené historické pamiatky a prírodné zaujímavosti. 

 • Region Card
   
 • Licencia 3. rok
 • Marketing a propagácia Region Card
 • Dotlač PVC plastových kariet a
 • Dotlač letáku Region Card Šariš-Bardejov

Regionálna zľavová karta ŠARIŠ-Bardejov RegionCard je karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej držiteľovi čerpať zľavy v regióne ŠARIŠ BARDEJOV a okolie. Kartu ŠARIŠ-Bardejov RegionCard vydáva a distribuuje cez zmluvné miesta OOCR „ŠARIŠ“ - Bardejov. Medzi výdajne miesta ŠARIŠ-Bardejov RegionCard patrí hotel Alexander**** v Bardejovských Kúpeľoch, hotel Artin*** v Bardejove a TIK Bardejovské Kúpele. Kartu je možné využiť v tejto chvíli na viac ako 20 akceptačných miestach.

Súčasťou ŠARIŠ-Bardejov RegionCard je informačný leták, ktorý obsahuje zoznam výdajných a akceptačných miest v regióne Šariš.  Zoznam výdajných/akceptačných miest a všeobecné obchodné podmienky - ŠARIŠ-Bardejov RegionCard, sú uverejnené na: www.visitbardejov.sk. V budúcnosti plánuje OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV rozšíriť ponuku výdajných a akceptačných miest v rámci projektu  ŠARIŠ-Bardejov RegionCard.


 

                      
(Region Card Šariš-Bardejov)


(Leták RegionCard Šariš-Bradejov)

 

 • Nadrozmerný nápis Bardejov UNESCO

Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je vytvoriť nadrozmerný, mobilný nápis, ktorý by sa dal presúvať na atraktívne miesta v meste BARDEJOV UNESCO a okolí. Výsledkom by bolo, aby sa do sveta šírili fotografie nielen z námestia, ale aj z iných fotogenických zákutí a to celoročne. Nadpis bude posuvný, nie pripevnený k zemi. Jeho presúvanie bude konzultované s pamiatkovým úradom. Písmená nápisu by boli pripevnené k plošine a dali by sa premiestňovať v celku napr. na korbe nákladného auta s hydraulickou rukou. Zámerom je aj propagácia historického mesta Bardejov, ktorého jadro je zapísané v UNESCO a patrí k najnavštevovanejším lokalitám v regióne. Vhodná lokalita: Trávnaté časti hradobnej priekopy, ale aj iné miesta viditeľné z auta pri prechádzaní Bardejovom. Námestie a iné pekné miesta vhodné na fotenie sú základom projektu.


 • Geohra – Výletna Hra v mobile

Zámerom je vytvorenie mobilnej aplikácie pre iPhony (iPady) a Androidy s offline hrami (je možné taktiež hru hrať online). Hra prináša lepšie spoznávanie atrakcie regiónu a jednotlivé zákutia. Osloví hlavne mladšiu
generáciu. Hry prinášajú unikátne príbehy, legendy a históriu regiónu ich súčasťou sa stávajú samotní hráči a vďaka poznávaniu získavajú veľa zážitkov.
Je to nová marketingová aktivita na princípe advergamingu (propagácia formou hier).Vychádza z populárneho geocachingu, nejedná sa o nájdenie miesta, ale o trasu. Čisto mobilná aplikácia, ktorá spropaguje región Šariš, bez materiálnej výhry. Ak by bol záujem o
súťaž s cenami, napr. zo strany súťažiacich, zabezpečilo by ich výlučne mesto Bardejov a Bardejovské Kúpele. Cieľom by bolo vytvorenie balíka 5 hier s letákom
-vytvorenie 5 hier o dĺžke 1-2 hodiny
-český dabing - (sk dabing)
-rozšírená realita
-DL leták 10 000 kusov
-vytvorenie georegiónu
Z 5 hier by sa rozdelilo: 2 – 3 mesto Bardejov, 1- 2 hry pre Bardejovské kúpele a 1 hra pre Svidník (B. Kúpele môžu mať hru o SISI), a 1 ešte niekde v regióne.

    
    

 

 • Mediálna kampaň v médiách, marketing a propagácia v tlači

Propagácia a články OOCR - regiónu ŠARIŠ BARDEJOV a okolie cez „Paperlife“agentúru, ktorá zabezpečuje efektívnu propagáciu regiónu a najkrajších miest regionu prostredníctvom článkov a fotografii na internete doma a v zahraničí a taktiež v tlači.
Propagácia na Facebooku, na stránke www.visitbardejov.sk, v médiách, tlači a rozhlase. Vytváranie tlačových správ, ktoré prezentujú činnosť OOCR Šariš-Bardejov, realizované projekty, budúce aktivity. Zámerom OOCR "Šariš"-Bardejov je informovať ľudí o aktivitách organizácie a propagácia nášho regiónu. Propagácia a články OOCR - regiónu ŠARIŠ BARDEJOV v časopise BIKER a RELAX. Samostatnú prílohu tvorí aktuálna mapa regiónu ŠARIŠ BARDEJOV.
Propagácia cez:
- Paperlife pre OOCR
- Biker Magazin
- Relax Magazin
Zámerom je spropagovať aktuálne atrakcie o región Šariš prostredníctvom tlače a médií. Informovať záujemcov o možnostiach obnovených trás pre cyklistov a turistov. Propagácia mesta Bardejov, ktoré je zapísané v UNESCO.

(RELAX magazín)


 

 

(BIKER magazín)

 

 

 • Darčekové a propagačné materiály, predmety s logom OOCR od regionálnych sponzorov

Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je vyprodukovať propagačné predmety s motívom OOCR “ŠARIŠ“-BARDEJOV určené pre návštevníkov regiónu Šariš. Hradené z vlastných zdrojov a zdrojov regionálnych sponzorov.
Predmety, ktoré budú propagovať UNESCO, mesto Bardejov a sú rozdávané verejnosti a pre záujemcov sú k dispozícii aj v TIK Bardejovské Kúpele a Bardejov. Propagácia regiónu Šariš aj prostredníctvom atraktívnych prezentačných predmetov. OOCR Šariš-Bardejov v spolupráci s členmi a KOCR Severovýchod Slovenska. 

 • Celoročný BILLBOARD 4. etapa HNIEZDNE - Regiónu ŠARIŠ Bardejov a okolia

Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je vytvorenie a prenájom celoročného billboardu, ktorý propaguje región Šariš (4. etapa). Pokračovanie v úspešnej propagácií regiónu pri atraktívnych trasách v inom mieste, ktoré je navštevované množstvom domácich a zahraničných návštevníkov. Osadenie billboardu pri frekventovanej trase, pri hlavnej ceste pred hradom Ľubovňa. Nakoľko Ľubovniansky hrad je často navštevovanou destináciou pre domácich a zahraničných návštevníkov, možnosť zvýšenia návštevnosti v našom regióne je reálna. Spomínaná lokalita je atraktívna a frekventovaná.


 

                             


                        

                         (Billboard Hniezdne) 

 • Kultúrne podujatia, jarmok, hudobné festivaly, športové podujatia, divadlá a výstavy

Aktivita prispeje k zviditeľneniu destinácie na trhu cestovného ruchu a k zvýšeniu záujmu potenciálnych klientov a návštevníkov nášho regiónu. Zavedenie stáleho hudobného programu v hlavnej turistickej sezóne na námestí prípadne pri fontáne. /gastronomické, športové, kultúrne akcie a pod.,/
Medzi najznámejšie podujatia patria: Dni Rytiera Rolanda, Kúpeľné dni, Otvorenie kúpeľnej sezóny, vystúpenie umelcov pri fontáne a pri kolonáde...
Financované z vlastných zdrojov. V prípade, že pandémia bude pokračovať, bude sa uvažovať o efektívnom využití financií inač. Podpora TOP podujatí: VÍNNY FESTIVAL, PIVNÝ FESTIVAL, JARMOK, Podpora tradičnej "Uličky remesiel" na Bardejovskom jarmoku. Stánky s keramikou, drevenými výrobkami, výrobkami z prútia, maľovanie na skle, tkanie kobercov, výroba trdelníkov, cukrárenské výrobky a ďalšie. Podpora regionálnych remesiel a produktov.

 (Kalnica)
 

 • Podpora – atrakcie TURISTICKÉHO VLÁČIKA v Bardejovských Kúpeľoch

Podpora prevádzky TURISTICKÉHO VLÁČIKA počas letnej TOP turistickej sezóny pre návštevníkov regiónu Šariš. Podpora cestovného ruchu v okrese Bardejov a regiónu Šariš.
Cieľom je prezentácia a propagácia regiónu Šariš prostredníctvom populárnych turistických vláčikov. Turistický vláčik by premával cez miesta, kde sa nachádza najväčšia koncentrácia historických pamiatok a iných zaujímavostí. O tom najzaujímavejšom z regiónu Šariš, by mohli návštevníci počuť počas akustického sprievodcovského výkladu.
 

 • Štatistické meranie návštevnosti mesta Bardejov počas letnej sezóny

Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je v spolupráci so štatistickou agentúrou, ktorá vykonáva prieskumy návštevnosti, merať návštevnosť v regióne Šariš. Pokračovanie v meranie návštevníkov v spolupráci s externou firmou. Momentálne pozastavené z dôvodu Covid 19.
Dôležitá je spolupráca s mestom a pracovníkmi na VPP a turisticko-informačnými kanceláriami, ktoré majú k dispozícii vlastné štatistiky návštevnosti.


 

 • Hra - SVIDNÍK

Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je vytvorenie náučno-zábavnej kartovej hry, prostredníctvom ktorej, by hráči spoznávali mesto Svidník a jeho okolie. Hráči budú mať na výber rôzne témy, okruhy, otázky, obrázky. Všestranná hra, ktorá bude zameraná pre malých aj dospelých.
 

.


Turistická infraštruktúra

Turistická infraštruktúra CR v Regióne Šariš Bardejov

 

 • Obnova a realizácia: Berzeviczova vyhliadková Veža ( Purová Veža) Bardejovské Kúpele

Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je obnova a realizácia historicky veľmi známej v regióne tzv. Berzeviczova vyhliadková Veža postavená v roku 1905 (neskôr ako Purová vyhliadkova Veža) v lokalite Bardejovské Kúpele smer Stebnícka Magura.Berzeviczova (Purová) vyhliadková Veža vo výške 20 až 25 metrov sa stane magnetom pre návštevníkov nášho regiónu. Atrakcia sa nachádza na hlavnej turistickej magistrále "Cesta hrdinov SNP".
V minulosti bola veža preslávená a má bohatú históriu. Obnovená veža prispeje k zvýšenej návštevnosti domácich a zahraničných turistov a umožní výhľad na celé okolie regionu. Za dobrého počasie je možné vidieť aj Tatry. Nakoľko veža bola postavená ešte za čias Rakúska - Uhorska ju dobre poznali aj návštevnici z Maďarska.Ako prvá vyhliadková veža na tomto mieste stála Berzewiczova veža. Pomenovaná bola po vtedajšom ministrovi školstva a náboženstva Rakúsko –
Uhorska, ktorým bol Albert Berzewiczy. Mimo iného práve tento pán Berzewiczy oficiálne odhaľoval sochu cisárovnej Sissi v Bardejovských Kúpeľoch 16. augusta 1903. Albert Berzeviczy (1853-1936) bol historik a politik. Jej pričinením vznikla táto drevená vyhliadková veža. V poslednom roku trvania prvej svetovej vojny, teda v roku 1918 bola zničená. Ako druhá bola na tomto mieste v roku 1932 postavená tzv. Pourova chata, vtedy s nákladom 32 tisíc Kčs. Postavili ju členovia bardejovského Klubu československých turistov za výdatnej podpory vojakov z miestnej vojenskej posádky. Traduje sa, že vojaci bardejovskej posádky v rámci výcviku vytvorili tzv. hada, teda rozostavili sa od kúpaliska v Bardejovských Kúpeľoch až po miesto výstavby. Okolo roku 1951 vyhorela. Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je vybudovanie vyhliadkovej veže a najviac sa priblížiť vizuálom na základe zachovaných podkladov a historických fotografií. Obnovenie Berzeviczovej vyhliadkovej Veže ( Purová Veža) v Bardejovských Kúpeľoch prispeje k nárastu návštevníkoch nielen z iných miest a regiónov, ale aj zo zahraničia.

 

 • Obnova drevená „Lávka priateľstva“ Bardejovské Kúpele

Lávka Priateľstva je jedna z piatich najdlhších drevených lávok na Slovensku a meria 54,2 metra, výška veže je 11,6 metra. Jej autorom je Ivar Otruba. Pre návštevníkov regiónu Šariš Bardejov je to jedna z miestnych atrakcií.
Zámerom je obnova drevených prvkov, výmena znehodnoteného a opotrebovaného materiálu. Výmena zhnitých dielov a súčastí, ktoré sú poškodené vplyvom počasia. Súčasný stav lávky je nevyhovujúci a je potrebná revitalizácia objektu. Obnova zničených náterov, drevených podper, trámov, prebrúsenie materiálu. Napustenie chemickými prípravkami proti hnilobe, vlhkosti, poveternostným vplyvom, drevokaznému hmyzu, kontrola statiky, obnova oceľových podložiek. Demontáž a montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva. Výmena zničených klincov, fixačných dosiek, svoriek. Drevo a materiál dodajú Bardejovské Kúpele. Zámerom je vytvorenie príjemného prostredia pre kúpeľných hostí aj návštevníkov z iných kútov Slovenska. Súčasťou aktivity bude vytvorenie nájomnej zmluvy na dobu neurčitú medzi OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov a Bardejovskými Kúpeľami a.s.

 

 • Pumptrack – Bike park v Bardejove

Cieľom OOCR Šariš-Bardejov je vybudovanie atrakcie pre návštevníkov z iných miest a regiónov v rekreačnej zóne v meste BARDEJOV. Bike Park - Pumptraková dráha si v posledných rokov našla svoju obľubu medzi návštevníkmi všetkých vekových kategórií. Lokalita: Rekreačná zóna pri rieke Topľa v Bardejove. Vedľa Skateparku a dopravného ihriskaBardejov. Je to po radničnom námestí druhé atraktívne miesto pre návštevníkov nášho regiónu. Obnovený areál bude slúžiť zároveň aj na organizovania medzinárodných podujatí a pretekov. Bike park s Pumptrackovou dráhou o rozmeroch 37 x 13 m. Úprava povrchu: upravený a zhutnený kameninou a hlinou. Finálna fáza asfalt. V areály Bike Park s puptrackovou dráhou pribudnú: Lavičky, koše a informačné tabule s mapou regiónu. Na mape budú zviditeľnené TOP atrakcie v regióne. Pumptrack – Bike park v Bardejove bude ďalšou atrakciou ktorá sa nachádza v exteriéry. Pribudnú lavičky a oddychové miesta. Taktiež budú doplnené Informačné tabule a mapy s atrakciami v meste Bardejov a okolí. Koronavírusová pandémia má jeden pozitívny efekt, a to hlavne na mladšiu populáciu, je ním zvýšená aktivita v exteriéri. Aktívna mládež vymenila interiérové prostredie za zdravšie vonkajšie prostredie. Pumptracková - Bike park dráha je nový druh dráhy, kde jazdci na bicykli, korčuliach, kolobežkách alebo skateboardoch, pomocou pohybov hore-dolu na dráhe „pumpujú“ a tým namiesto šliapania do pedálov poháňajú kolesá. Ide o typ dráhy v šírke do dvoch metrov, ktorá sa skladá z vĺn a
klopených zákrut. ´Pumpovanie´ - pohyb smerom hore dole. Dráha je určená pre všetky vekové kategórie a pre rôzne úrovne jazdenia. Je tvorená sústavou zákrut, prevýšením, pričom maximálne prevýšenie je 1,2 m a šírka pojazdného chodníka je 2 m. Návštevníci a turisti sa tu môžu zdokonaliť v udržiavaní rovnováhy, zlepšiť si zručnosť a sebadôveru a zvýšiť celkovú kondíciu. Pumptrack - bike park Bardejov bude pridaná hodnota pre návštevníkov nášho regiónu.

 

  

 

 • Obnova Skateparku Bardejov

Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je obnova skateparku na Toplianske ulici a doplnenie chýbajúcich prvkov a lavičiek, prekážiek a rámp. Veľmi vyhľadávane miesto, ktoré lákalo svojou vybavenosťou návštevníkov z iných miest a
regiónov. V minulosti sa tu konali aj medzinárodne súťaže. V rámci obnovy infraštruktúry je potrebné opraviť opotrebované lavičky a niektorých prvky - prekážiek a rámp. Oprava zničených a poškodených objektov, výmena a obnova znehodnotených materiálov, schátraných značení, zanedbaných úsekov. Cieľom je obnova skate-zóny, ktorá by slúžila ľuďom z regiónu Šariš.
Dôležitým bodom by bolo plynulé prepojenie s Pump trackom - Bike parkom. Frekventovaná oblasť je vhodným miestom na poskytnutie priestoru pre realizáciu športových aktivít, pohybu, oddychu návštevníkov z iných miest a regiónov.
Skatepark je určený pre: Skaterov, bikerov a kolobežkárov.

 


 
(Skatepark pred reitalizáciou) 

  
(Obnova Skateparku Bardejov)


 

 

 • Obnova nefunkčných fontán s areálom v Bardejovských Kúpeľoch

Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je obnova nefunkčných fontán v rekreačnej zóne pri vstupe do BARDEJOVSKÝCH KÚPEĽOV , Chátrajúce a nefunkčné fontány s okolím – lavičky sú dlhodobo tŕňom oku a neprispievajú dobré
meno návštevníkom, ktorý prichádzajú do Bardejovských Kúpeľoch. Obnova prebehne s kofinancovaním Mesta Bardejov a Bardejovských Kúpeloch. V letných mesiacoch fontánu návštevníci využívali ako "Oázu oddych a zdravia", kde mohli
načerpať silu na ďalšiu cestu po spoznávaní nášho regiónu. Obnova fontán a revitalizácia okolia prispeje k pridanej hodnote návštevníkom nášho regiónu a vytvorí oddychovú zonu pre domácich a zahraničných návštevníkov.
Existujúci stav fontán je dosť nevyhovujúci a to hlavne z dôvodu nevybudovanej cirkulácie vody a pri spustení do prevádzky výrazne stúpa jej spotreba, nakoľko je odvedená do dažďovej kanalizácie. Dôležité bude vykonať výkopové práce v okolí fontán, kvôli presnejšiemu posúdeniu a zisteniu aktuálneho stavu. Navrhnúť a spracovať PD celého systému s osadením recirkuláčnych nádrží, dopojením nového prívodu vody a potrebnej technológie. Následne bude potrebná úprava povrchu a to zhutnením a obsypom pochodzného kameniva a daním do pôvodného stavu. Kúpeľní hostia ako aj návštevníci regiónu ocenia zveľadenie kúpeľov najmä počas letných mesiacov. Fontány príjemne obohacujú relaxačné a oddychové miesta pre návštevníkov v Bardejovských Kúpeľoch. 

 • Projektová dokumentácia veže Rohuľa (SVIDNÍK)

Zámerom je projektová dokumentácia poškodenej turistickej rozhľadne ROHUĽA, ktorá je umiestnená na pôvodnom mieste, kde od 40. rokov 20. storočia stáli meračské veže. Rozhľadňa Rohuľa má štyri vyhliadkové plošiny, pričom posledné štvrté podlažie sa nachádza vo výške 14 m. Projektová dokumentácia Rohuľa – veža na vrchole Rohule, dostupná z okolitých dedín, na turistickej trase SNP a je vyhľadávaným miestom a návštevníkov z iných miest.
Turistická trasa: Zo Svidníka vedie červená značka do obce Nižná Jedľová ku križovatke so smerovníkom s modrou značkou. Odtiaľ pokračuje modrá značka na Rohuľu k rozhľadni. Z Rohule vedie trasa do obce Belejovce (463 m n. m.), ďalej po lúke k smerovníku vo Vápenickom sedle (503 m n. m.), kde sa modrá značka stretáva so zelenou. Modrá pokračuje vpravo do obce Vápeník (448 m n. m.), kde končí.
Zámerom je vytvoriť projektovú dokumentáciu veže ROHUĽA, ktorá sa môže stať dominantou okolia a priláka viac návštevníkov. 

 • OBNOVA a revitalizácia infraštruktúry Bardejovské Kúpele, Bardejov, Svidník a okolie

Hlavným zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je pokračovanie v obnove najvyhľadávanejších turistických miest v oblastiach Bardejovských Kúpeľov, Bardejov a okolie.Značenie a obnova peších, letných cyklistických a zimných bežkárskych turistických trás, obnova jednotlivých turistických zničených altánkov, Nátery obnovených altánkov. Oprava zničených turistických chodníkov a drevených mostíkov. Pokračovanie v obnove a oprave drevených odpočívadiel popri turistických známych trasách, ktoré sú najviac navštevované v našom regióne domácimi a zahraničnými návštevníkmi.
BARDEJOVSKÉ KÚPELE/BARDEJOV: Turistické trasy v okolí Bardejovských Kúpeľov sú obľúbené a žiadané. Oprava drevených odpočívadiel a turistických značení popri turistických trasách Bardejovské Kúpele a Bardejov a okolie a obnova
turistických značení. Obnova zahŕňa oprava lavičiek, altánkom, značenie, nátery, čistenie odpadkov, prerezávka spadnutých stromov a kosenie.....
KLÁŠTORISKO (MNÍCHOVSKÝ POTOK): Cieľom je revitalizácia lokality, ktorá je turisticky naozaj atraktívna a "oživiť" zabudnutú históriu miesta. Archeologicky bola lokalita Kláštoriská preskúmaná niekoľkokrát. V roku 1979 boli pri archeologickom prieskume nájdené keramické úlomky z obdobia stredoveku. Zámerom je revitalizácia turistickej infraštruktúry zveľadenie schátranej turisticko - rekreačnej
oblasti pre návštevníkov Regiónu Šariš Bardejov. Obnova drevených prvkov lavičiek a altánku, turistické značenie, informačná tabuľa, historické informácie a mapa regionu.
SVIDNÍK (náučný chodník): Zámerom OOCR „ŠARIŠ“ – Bardejov je výroba tabuli – k stojanom a altánku a výstavba náučného chodníka. Súčasťou bude aj vznik novej inštalácie – „atrakcie“ v meste Svidník. Nápis Svidník podporený aj vďaka OOCR Šariš-Bardejov má veľký mediálny dosah, preto je dôležité vytvoriť aj novú atrakciu na túto sezónu.


  

 


(Kláštorisko, Mníchovský potok, revitalizácia)
Revitalizácia lokality Mihaľov

 

 
(Lokalita Mihaľov altánok pred revitalizáciou)

 (Lokalita Mihaľov, obnova lavičiek, altánka)
 

 

 

 

 

Fotogaléria