Cyrilometodský kríž

Dvanásť metrov vysoký cyrilometodský kríž bol postavený v roku 1995 na mieste Šibená hora nad Bardejovom na pamiatku príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda na územie našej krajiny v roku 863, založenia Matice slovenskej v roku 1863 a vzniku Slovenskej republiky v roku 1993.

Jeho vysviacku spoločne vykonali zástupcovia rímskokatolíckej, evanjelickej a.v. a pravoslávnej cirkvi. Gestorom výstavby tohto pamätníka bol poverený Ing. Metod Kaľavský, občan mesta Bardejov.

Nachádza sa len pár minút od Bardejova. Cestou k nemu musíte zdolať okolo 100 schodov, no z miesta sa Vám naskytne krásny výhľad na mesto Bardejov.

Fotogaléria