Turistika

Mihaľov
V rekreačno-turistickej oblasti zvanej “Komínek” Mihaľov v Bardejove obnovili drevený altánok s ohniskom. Popri tom opravili aj poškodené drevené  prvky na niektorých z 19 stanovíšť 3 km dlhej Kyslíkovej cesty Mihaľov, ktorá sa nachádza v blízkosti. Objednávateľom a financujúcim subjektom bola Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) ,,ŠARIŠ“-Bardejov. Opravu realizovali cez subdodávku a po odkomunikovaní s miestnym združením Mihaľov.


(Pred revitalizáciou)
                                                                                                                        (Po revitalizácii)


 
(Po revitalizácii)
                                                                                                     (Po revitalizácii)


Kláštorisko
Archeologické nálezisko Kláštorisko – Mníchovský potok je novou turistickou zastávkou, ktorá sa nachádza v blízkosti hlavnej turistickej magistrály SNP – červená značka. Lokalita Kláštorisko sa nachádza v katastri obce Zlatné, v údolí nad Mníchovským potokom. Od stredu mesta Bardejova je vzdialená 6,4 km smerom na severozápad. Po ceste dolinou Mníchovského potoka je z Bardejova vzdialená 8,5 km.

 

Čerešňa a Tri studničky
Sedlo Čerešňa sa nachádza v nadmorskej výške 520 m n.m. Je križovatkou turistických ciest. Pre turistov je k dispozícii aj krytý posed a otvorené ohnisko. V polovici decembra 2020 bola dokončená obnova infraštruktúry turistických prvkov v sedle Čerešňa, ale aj v neďalekom miestnom posedení Tri studničky. Obnovou prešla aj Zbojnícka Studňa. Touto revitalizáciou sa podarilo ešte viac zatraktívniť sedlo Čerešňa, ktoré leží na dôležitej križovatke viacerých turistických chodníčkov a leží tiež na najdlhšej turistickej trase na Slovensku, ktorou je 790 km dlhá Cesta SNP, začínajúca na Dukle a končiaca na Bradle. Obnovené boli drevené altánky, lavičky, studničky či využívané ohnisko.

 
 

Náučný chodník Čierna mláka
Lesnícky náučný chodník Čierna mláka sa nachádza v lesoparku Bardejovských Kúpeľov, v lokalite nad jazierkom v Bardejovských Kúpeľoch. Náučný chodník je zadarmo, celoročný a samoobslužný. Má tri okruhy - Jedľový (1,9 km), Bukový (3,7 km), a Javorový (3,9 km). Slatinné jazierko Čierna mláka vzniklo v terénnej depresii, ktorá v spojení s kamenistou nepriepustnou vrstvou zapríčinila, že voda nemá kam odtekať. Takto vznikli podmienky na významný ekosystém.

 

 

Rozhľadňa Kamenná hora
Rozhľadňa je pre ľahko prístupná aj pre malé deti. Samotný objekt s okolím poskytuje možnosti aktívneho trávenia času pre celú rodinu. Záujemcovia si môžu na otvorenom ohnisku vedľa rozhľadne opekať a sedieť na lavičkách. Najmenší návštevníci si pritom môžu rozširovať svoje vedomosti o informácie z prírody z náučných tabúľ, inštalovaných na prvom poschodí rozhľadne v januári tohto roka.

 


Kyslíková cesta Mihaľov
Lokalita je známa aj vďaka Kyslíkovej ceste Mihaľov. Tento turistický chodník má dĺžku takmer 3 kilometre a prechádza cez rekreačný les na Mihaľove. Na chodníku sa nachádza 19 zastávok s rôznymi atrakciami cvičebného charakteru. Návštevníci si na drevených prvkoch môžu otestovať svoju fyzickú kondíciu a zručnosti.

  

 

 

Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch
Pôvodná kyslíková dráha bola vybudovaná v roku 1974. Obnovená a znovu sprevádzkovaná bola od roku 2014. Má dĺžku 1 km a je na nej štrnásť stanovíšť, na ktorých sú relaxačné a pohybové cvičenia. V súčasnosti slúži kúpeľným hosťom a všetkým návštevníkom, ktorí si chcú zacvičiť, ale aj tým, ktorí radi trávia svoj voľný čas príjemnými prechádzkami v lesnom prostredí.

 

 

Jazierko Bardejovské Kúpele
Jazierko v Bardejovských Kúpeľoch je vyhľadávaným miestom pre príjemný relax a oddych. Plocha jazierka bola vybagrovaná, opravená bola hrádza, výpusty jazierka a taktiež schodíky. Jazierko bolo pôvodne vybudované ako zásobník vody pre potreby vodovodu Bardejovských Kúpeľov. Opravy pokračujú vyčistením a rekonštrukciou priehrady, ktorá sa nachádza v lese, 200 metrov nad samotným jazierkom. Táto priehrada má veľmi dôležitú úlohu. Slúži na zachytávanie prívalovej vlny, aby v období intenzívnych zrážok zachytila všetky nánosy hliny, piesku, kameňov a konárov a zabránila tak zaneseniu samotného jazierka.

                                     

 

Liečivé singletracky
Bardejovské Kúpele sú vyhľadávanou destináciou v regióne Šariš. Okrem krásnej prírody, kúpeľnej liečby či minerálych prameňov, ponúkajú aj mnohé turistické možnosti. Liečivé singletracky a mnohé cyklotrasy v okolí Bardejova patria medzi vyhľadávané atrakcie. Bardejovské Kúpele sa môžu pýšiť hneď niekoľkými liečivými singletrackami, ktoré sú navzájom prepojené.
Rodinný (Lekársky), Napoleon, Čerešenka, Herkules, Kráľovský a dve nadväzujúce cyklocesty Kyslíková cesta Mihaľov - Bardejov a Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch, majú spolu dĺžku takmer 10 km. Niektoré trasy majú náročnejší terén a ďalšie sú vhodnou alternatívou na prechádzky pre rodiny s deťmi.Ostrá Hôrka
Turistický okruh Ostrá Hôrka v Bardejovských Kúpeľoch je dobrým tipom na výlet pre bežkárov, milovníkov horskej cyklistiky, turistiky, ako aj na prechádzky rodín s deťmi. Chodník Ostrá Hôrka tvoria 3 okruhy, vďaka ktorým si každý turista môže dĺžku trasy prispôsobiť svojej kondícii:

  • veľký okruh – 3,5 km
  • stredný okruh – 1,5 km
  • malý okruh – 1 km


Bežkárske trate v okolí Bardejova
Sieť singletrackov pri Bardejove a v Bardejovských kúpeľoch je v zime zasnežená a niektoré z nich slúžia ako bežkárske trate. V okolí Bardejova je 7 navzájom prepojených cyklotrás, s dĺžkou takmer 10 km. Tvoria ich liečivé singletracky – Lekársky, Napoleon, Čerešenka, Herkules a Kráľovský singletrack, Kyslíková cesta Mihaľov – Bardejov, Kyslíková dráha v Bardejovských Kúpeľoch. Pre menej zdatných bežkárom sú vhodné 3 trasy a to chodník Ostrá hôrka – Bardejovské Kúpele s dĺžkou 4 km, ďalej trasa Vila Orlík - Čerešňa Bardejovské Kúpele s dĺžkou 7 km a nakoniec chodník sklad kúpaliska Bardejovské Kúpele - Kyslíková cesta – jazierko Bardejovské Kúpele s dĺžkou 3 km. Pre aktívnych bežkárov sú v areáli kúpeľov 2 bežecké okruhy - chodník Vila Orlík- čerešňa- tri studničky - kúpalisko Bardejovské Kúpele (9 km) a Bardejovské Kúpele smer hrad Zborov - zimná studňa – jazierko (5 km).    

Národná prírodná rezervácia Stebnícka Magura
Stebnícka Magura bola za prírodnú rezerváciu vyhlásená v roku 1964. Prirodzené, v niektorých častiach až pralesovité porasty predstavujú unikátnu ukážku pôvodných rastlinných spoločenstiev vyšších polôch. Zastúpenie majú sutinové bukové javoriny, javorové a jedľové bučiny. Z drevín sú rozšírené jedľa biela, javor horský či buk lesný. Pre územie prírodnej rezervácie Magura sú charakteristické papraďové porasty. Nachádzajú sa tu mnohé druhy papradín a chránená skopólia kranská. Špecifickým prvkom je rozhlasový a televízny vysielač na vrchole Stebníckej Magury. Vysielač bol dokončený v roku 1975 a je vysoký 81 metrov.
 

 

Čergovský Minčol
Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol je zaradená v rámci európskej sústavy chránených území NATURA 2000 do zoznamu území európskeho významu. NPR je vyhlásená na ochranu typickej horskej karpatskej kveteny so zastúpením východokarpatských prvkov a lesných spoločenstiev najvyšších polôh Čergova. Najvyšším bodom pohoria Čergov je Minčol (1 157 m n. m.).

 

 

Prírodné rezervácie a chránené územia
 

Národná prírodná rezervácia becherovská tisina
Rezervácia vyhlásená v roku 1954 na ochranu tisu obyčajného (Taxus baccata). rastie tu áron alpínsky (Arum alpinum), papraďovec Braunov (Polystichum braunii), papraďovec laločnatý (Polystichum aculeatum) i zákonom chránená prilbica pestrá (Aconitum variegatum).

 

Národná prírodná rezervácia regetovské rašelinisko
Zriadená bola na ochranu slatinno-rašelinných spoločenstiev. Súvislé porasty tvorí vachta trojlistá (Menyathes trifoliata), v hojnom množstve sa vyskytuje mäsožravá rosička okrúhlolistá (Drosera rotundifolia), vzácne papraď hrebenistá (Dryopteris cristata), nátržnica močiarna (Potentilla palustris) a najmä vzácny diablik močiarny (Calla palustris).

 

Prírodná rezervácia livovská jelšina
Vyhlásená v roku 1986 na brehu rieky Topľa. Sú tu vzácne brehové porasty jelše sivej s masovým výskytom chránenej paprade perovníka pštrosieho (Matteucia struthiopteris).

 

Prírodná rezervácia Pod beskydom
Nachádzajú sa tu veľmi zachovalé a botanicky významné slatinné lúky. Najvzácnejší druh porastov je papraď jazyk hadí (Ophioglossum vulgatum).

 

Prírodná rezervácia Slatina pod lieskovcom
Vyhlásená v roku 1979. Slatinná lúka pri ceste z Bardejovskej Novej vsi do komárova je chráneným náleziskom vachty trojlistej (Menyanthes trifoliata).

 

Prírodná rezervácia Zborovský hradný vrch
Najstaršia prírodna rezervácia v okrese so zmiešaným bukovým, hrabovým a dubovým porastom na rozlohe 24 ha. Vyhlásená bola v roku 1950, ale už v roku 1926 bola jej časť vyhlásená za chránenú oblasť.

 

Národná prírodná rezervácia Magura
Za prírodnú rezerváciu bola vyhlásená v roku 1964 najmä kvôli prirodzeným a miestami až pralesovitým porastom. Nachádzajú sa tu sutinové bukové javoriny, javorové a jedľové bučiny. Charakteristické je veľké zastúpenie rôznych druhov papradín a chránená skopólia kranská (Scopolia carniolica).Národná prírodná rezervácia Čergovský Minčol
Čergovský Minčol (1157 m n.m.), najvyšší bod pohoria Čergov, ponúka nádherné výhľady. Vrcholovú časť rezervácie pokrývajú hole s množstvom typickej horskej karpatskej kveteny. Hojný je cesnak hadí (Alium victorialis). Do chráneného územia patria aj bukové, javorové a jedľové horské porasty. Nachádza sa tu množstvo pramenísk i chránená oblasť Pramenisko Tople.
 
 

Fotogaléria