Svidník

MESTO SVIDNÍK

 

Mesto Svidník je okresným mestom na severovýchode Slovenska, ktoré má v súčasnosti približne 11 tisíc obyvateľov. Svidník je administratívnym, hospodárskym, kultúrnym, rekreačným a športovým centrom regiónu. Má významnú polohu na ceste Vyšný Komárnik - Barwinek najväčší priechod zo Slovenskej republiky do Poľska, ale má tiež strategické umiestnenie na ceste Via Carpatia, ktorá prechádza cez Litvu, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko až do Grécka a nazýva sa tiež cestou budúcnosti pre východnú Európu.

                                    

Foto zdroj: VHÚ Bratislava


S mestom Svidník sa historicky spájajú obe svetové vojny, ktorých zásah mal veľký vplyv na vývoj územia. Jedným z prvých, ktorý poskytovali odbornú zdravotnú starostlivosť v meste Svidník bol MUDr. Pribula. Na podnet arm. gen. L. Svobodu sa podarilo v meste postaviť barakovú nemocnicu (odovzdaná do užívania v roku 1947) a za podpory generála ako prezidenta ČSSR sa začala budovať aj nemocnica s poliklinikou, ktorá do teraz nesie čestný názov Nemocnica arm. gen. Ludvíka Svobodu. (do užívania bola odovzdaná v r. 1981). Nemocnica je jedným z najväčších zamestnávateľom v meste a okolí. Medzi ďalšie väčšie podniky patrí strojárenská firma PSS, prepravná spoločnosť Boper, firma Bytservis, odevnícka spoločnosť I.C.A s.r.o., či odevná firma Pavana.
V meste sú tri základné školy v pôsobnosti mesta, jednej ZŠ je zriaďovateľom PSK, máme Cirkevnú základnú školu sv. Juraja, Špeciálnu Základná školu internátnu a Základnú umeleckú školu. V meste je sedem stredných škôl: Gymnázium duklianskych hrdinov, Stredná priemyselná škola odevná, Spojená škola, Stredná zdravotnícka škola Milosrdného samaritána ako aj Stredná odborná škola arm. gen. L. Svobodu a Stredná odborná škola technická.


Foto zdroj: VHÚ Bratislava    

V kultúrnej oblasti sa môže mesto pýšiť dvoma múzeami: SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry a Vojenské historické múzeum Svidník. V meste Svidník sídli aj Štátny okresný archív s cennými fondmi a dokumentmi z obdobia 1918-1990. Podduklianska knižnica vo Svidníku, ako prvá na Slovensku, realizuje holandsko-slovenský projekt bibliobusovej formy vypožičiavania knižných jednotiek.

Na okraji Svidníka je vybudované letisko, ktoré je dejiskom veľkej akcie Tuning zraz, obľúbené podujatie pre celé východné Slovensko. Tradície a kultúru prezentujú dva festivaly Rusínsky festival a Slávnosti kultúry Rusínov-Ukrajincov Slovenska, ktoré sa konajú v miestnom amfiteátri už od roku 1956. Počas roka sa vo Svidníku koná niekoľko tradičných podujatí, ktoré majú už svoje stabilné miesto v kalendári. Patrí medzi ne: Oslobodenie mesta Svidník, Deň žien, Deň Učiteľov, Deň Matiek, Oslavy 1. mája, Festivaly, Dni Svidníka, Dukelský beh mieru, Október-mesiac úcty k starším, Echo našich slávností, Predvianočné predajné trhy, Vianočné koncerty, Vianočné trhy a Silvester.
Na mnohých ďalších podujatiach mesto participuje ako spoluorganizátor a tak možno skonštatovať, že Svidník je menšie mestečko, ale ľudia v ňom i z okolia majú množstvo príležitosti na kultúrno spoločenské i športové vyžitie.
Mesto a okolité obce sa síce nevyznačujú honosnými a umelecky bohatými svetskými stavbami, o to viac však sakrálnymi, murovanými a najmä drevenými, v ktorých sa naplno prejavil génius miestneho ľudového staviteľstva. Jedenásť drevených chrámov východného obradu v regióne, najviac na východnom Slovensko, je v kategórii národných kultúrnych pamiatok. V okrese Svidník máme unikáty v evidencii UNESCO ako je chrám sv. Michala v Ladomírovej, ktorý je postavený bez jediného klinca alebo drevený gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša v Bodružali, ktorý je jeden z najstarších drevených chrámov na Slovensku. Výstavba chrámu sa datuje do roku 1658. Niektoré murované gréckokatolícke chrámy a rímskokatolícke kostoly, resp. roľnícke stavby drevenej ľudovej architektúry boli vyhlásené za kultúrne pamiatky. Medzi národné kultúrne pamiatky patria aj Pamätník Československej armády na Dukle s areálom a Pamätník Sovietskej armády vo Svidníku s cintorínmi.
Nad areálom amfiteátra vo Svidníku je národopisná expozícia v prírode skanzen, ktorá patrí pod SNM-MUK. Medzi kultúrne pamiatky patrí tiež kaštieľ z roku 1795 a budova bývalého okresného súdu, kde v súčasnosti sídli Podduklianske osvetové stredisko. Je to účelová stavba z prelomu 19. a 20. storočia s prevahou neoklasicistických prvkov. Z 19. storočia pochádza aj pôvodná budova stálej expozície Múzea ukrajinskej kultúry v centre mesta.
Dominantou centra Svidníka je socha armádneho generála Ludvíka Svobodu, jediná v strednej Európe, ktorej autorom je akad. sochár Ján Kulich a je v nadživotnej veľkosti. Architektonickými dominantami sú obidva gréckokatolícke chrámy, obnovené v rokoch 1993-1996, pravoslávny chrám sv. Trojice, vybudovaný od augusta 1993 do augusta 1994 a rímskokatolícky kostol Božského Srdca Ježišovho, vysvätený v júli 1996.
Mesto sa neustále snaží o prínos pre občanov formou rekonštrukcií, opráv, či nových stavebných projektov. Pomocou čerpania eurofondov sa podarilo v meste zdigitalizovať kino, ktoré ponúka premietanie v digitálnej kvalite jediné v širokom okolí a podarilo sa kompletne zrekonštruovať priestory Domu kultúry. Získali sme prostriedky na obnovu centra mesta, obnovu ľadovej plochy, spustili sme prevádzku Zberného dvora a Kompostárne.


Foto zdroj: VHÚ Bratislava  


Priaznivcov športu potešia vo Svidníku dvoje tenisové kurty, letné kúpalisko Vodný svet, ktorý má vo svojom areály aj nové welness Aquaruthenia. Priestory welnessu sú v budove, ktorá 20 rokov chátrala a teraz poskytuje služby pre domácich i turistov. Medzi ľuďmi sa rozširuje záujem o behanie, tradičný Dukelský beh mieru (štvrtý najstarší beh na Slovensku) ma z roka na rok viac prihlásených bežcov najmä z radov amatérov. Spolu so sprievodnými podujatiami sa behu zúčastňujú stovky malých aj veľkých nadšencov. V meste máme 21 športovísk, športovú halu s bowlingom a stále sa rozširujú a modernizujú detské ihriská. Obľúbeným športom je volejbal, ktorý sa stal úspešným celoslovensky vo všetkých vekových kategóriách. Máme majstrov v žiackych kategóriách, medzi mládežníkmi a A kategória zaznamenávala tiež vynikajúce výsledky. Tak ako na celom svete aj v meste Svidník je obľúbeným športom futbal, mesto má futbalový klub, ktorý hraje III. ligu. Popularitu i úspech zaznamenáva v posledných rokoch i hokejbal, šach, stolný tenis a karate. Mimoriadne úspešné sú naše umelecké zoskupenia. Folklórny súbor Makovica, detský súbor Makovička, tanečný klub Svitan a umelecky sa výrazne prezentuje na mestských aj mimomestských podujatiach aj Základná umelecká škola vo Svidníku.
Mesto Svidník ma silnú tradíciu v pestovaní ľudových tradícií, čo významne podporuje aj Podduklianske osvetové stredisko. Tradíciu na našom území má včelárstvo, košikárstvo, drotárstvo, rezbárstvo i hrnčiarstvo. Svidník je v krásnom prostredí, ktoré ponúka možnosti na pešiu turistiku po značených chodníkoch, stanovanie, cykloturistiku, autoturistiku, kúpanie sa a v zime lyžovanie, bežecké lyžovanie a sánkovanie. Okolité lesy sú bohaté na lesné plody a zber húb.

Foto zdroj: VHÚ Bratislava

Fotogaléria