História

Socha arm. gen. Ludvika  Svobodu  (* 25. november 1895 † 20. september 1979)
Česko-slovenský generál a prezident, nositeľ titulov hrdina ČSSR a ZSSR. V rokoch 1968 až 1975 bol prezidentom Československej socialistickej republiky.

              

                                                                                       

                                                                                               (Socha arm. gen. Ludvika  Svobodu)

                                    

Socha Alexandra Pavloviča 

Alexaner Pavlovič bol buditeľ Rusínov, gréckokatolícky kňaz, dekan na Makovici, konzistoriálny radca Prešovskej eparchie, národný spisovateľ, básnik, publicista, pedagóg, folklórista- ,,pevec Makovice". Bolo mu udelené čestné občianstvo mesta Svidník in memoriál.

 

                                                                                            

                                                                                                            (Socha Alexandra Pavloviča)

 

Údolie smrti

Nachádza sa medzi obcami Kapišová, Kružlová a Nižná Pisaná. V danom teréne je rozmiestnená tanková technika, ktorá symbolizuje boje počas Karpatsko-duklianskej operácie v dňoch 25.-27. októbra 1944. V súčastnosti je veľkým lákadlom pre turistov nádpis Údolie smrti, ktorý je situovaný priamo na lúke medzi vyššie uvedenými obcami.