Bardejov v priestore a čase

20. VIKTOR MIŠKOVSKÝ (1838 – 1909)

20. VIKTOR MIŠKOVSKÝ (1838 – 1909)

Viktor Miškovský (1838 – 1909)  - staviteľ, archeológ, maliar, historik umenia, učiteľ, jeden zo zakladateľov pamiatkovej starostlivosti v Uhorsku sa narodil v Bardejove. Pochádzal z rodiny, ktorá sa do Bardejova prisťahovala z Poľska. Základnú školu a štyri triedy nižšieho gymnázia navštevoval v Bardejove, kde chodil aj do mestskej kresliarskej školy. Vyššie triedy absolvoval v Novom Meste pod Šiatrom, Rožňave a v Levoči. Staviteľský odbor študoval na technike v Budíne a tento odbor dokončil v roku 1865 na polytechnike vo Viedni. Ako učiteľ pôsobil v mestskej kresliarskej škole v Bardejove. V rokoch 1867-1868 bol profesorom deskriptívnej geometrie a kreslenia na štátnej reálke v Kremnici. V roku 1868 prestúpil na reálku v Košiciach, kde pôsobil takmer 30 rokov, kým neodišiel do  dôchodku. Popri každodennej práci pedagóga venoval celý svoj život štúdiu a dokumentácii kultúrnych pamiatok. Vydal vyše 250 prác  v odborných časopisoch. Okrem dvojzväzkovej monografie o starých umeleckých pamiatkach Bardejova napísal vyše 30 článkov a štúdií, ktoré sa venovali bardejovským pamätihodnostiam. Je považovaný za priekopníka systematickej ochrany výtvarných pamiatok.  V roku 1867 odmenený zlatou medailou na svetovej výstave v Londýne, 1878 v Paríži striebornou medailou za album stredovekých renesančných pamiatok, 1879 v Szekesfehérvári zlatou medailou a v roku 1896 veľkou medailou a čestnou listinou miléniovej výstavy v Budapešti . V roku 1897 bol vyznamenaný rytierskym krížom rádu Františka Jozefa II. a v roku 1905 mu cisár udelil titul kráľovského radcu. Vytvoril množstvo grafických prác. Jeho kresby sa považujú za významné pamiatkarské dokumenty, podľa ktorých boli reštaurované mnohé pamiatky. Historici dodnes čerpajú z jeho práce

viac