Bardejov v priestore a čase

25. INDUSTRIÁLNA ZLATÁ ÉRA PRIEMYSLU

25. INDUSTRIÁLNA ZLATÁ ÉRA PRIEMYSLU

Zlatú éru zamestnanosti v Bardejove v 70. a 80. tych rokoch predstavovali štyri priemyselné podniky.V roku 1957 vznikol JAS Bardejov, ktorý bol popredným výrobcom obuvi v bývalej Československej socialistickej republike. V období najväčšieho rozmachu v rokoch 70. tych  JAS Bardejov zamestnával viac ako 5 000 pracovníkov a vyrábal okolo 8 miliónov párov obuvi.  Strojárska výroba v Bardejove začala písať svoju históriu v roku 1970, kedy bol dobudovaný jeden z posledných odštepných závodov národného podniku Závody ťažkého strojárstva Košice.  Nosným výrobným programom ZŤS Bardejov boli kľukové hriadele, hydraulické prvky, vodné čerpadlá, ojnice pre traktory značky Zetor a miešačky betónu. V roku 1958 vzniklo výrobné družstvo Športvýroba Bardejov .  Družstvo sa zameriavalo na ručné šitie  kopačiek,  futbalových a volejbalových lôpt, ale aj na brúsenie krištáľového skla. V roku 1979 družstvo malo 420 členov.  V roku 1952 vzniká v Bardejove nábytkárskeä  a kovospracujúce výrobné družstvo Snaha Bardejov. V zámočníckej a drevárskej dielni sa začínajú vyrábať a montovať najprv nábytky, neskôr kompletné interiéry. V 70.tych rokoch získava od ministerstva vnútra kontrakt snov Exkluzívnu licenciu na výrobu štátnych poznávacích značiek pre automobily pre celú krajinu. Udrží si ju viac ako 20 rokov. Koncom 80.tych rokov  zamestnáva výrobné družstvo   v meste viac ako 700 ľudí. 

viac