Symboly

Symboly mesta

 

Erb mesta dostal Bardejov v roku 1453 od kráľa Ladislava. Tvorí ho štít rozdelený na dve polovice. V hornej modrej časti sú umiestnené dve skrížené halapartne (symbol pohraničného mesta), v ich hornom výseku sa voľne vznáša zlatá koruna, v dolnom zlatá ľalia. Dolnú polovicu vypĺňa sedemkrát červeno - strieborné delené pole, totožné so štátnym erbom arpádovskej doby. Nosičom erbu je anjel s rozprestrenými krídlami

 

Vlajka mesta - tvoria ju dva vodorovné pruhy - horný modrý a spodný červený ravnakej šírky. Pomery strán su 2:3. Je pripevnená k žrdi.

 

 

Pečať mesta - tvorí ju štvoroblúková kružba, ktorú vypĺňa erb mesta Bardejov, vrátane nosiča erbu. Okolo kružby je hrubopis s legendou MESTO BARDEJOV v slovenskom a latinskom jazyku.

 

Zdroj: www.bardejov.sk