Poloha

ZEMEPISNÁ POLOHA

Bardejov sa nachádza na severovýchode Slovenska, rozkladá sa na oboch stranách rieky Topľa v západnej častí Nízkych Beskýd a Ondavskej vrchoviny. Leží na križovatke turistických trás: západno - východnej od Tatier cez Starú Ľubovňu a Duklu, ktorú z juhu pretína trasa z Maďarska cez Košice a Prešov až po hranice s Poľskom. S poľskom spája okres Bardejov spoločná 60 km hranica s 3 hraničnými prechodmi a 2 priechodmi pre malý pohraničný styk.

Hraničné priechody s Poľskom:

  • Becherov - Konieczna (Gorlice) - Sedlo Dujava
  • Kurov - Muszynka (Tylicz, Krynica) - Kurovské sedlo
  • Nižná Polianka - Ożenna - Polianske sedlo
  • Hutisko - Blechnarka - Wysowa Zdrój - Sedlo Blechnarka
  • Regetovka - Regetów - Sedlo Regetovská voda
  • Cigeľka - Wysowa - Sedlo Cigeľka
  • Vyšný Komárnik - Barwinek - Dukliansky priesmyk

Rozloha mesta Bardejov vrátane mestských častí Bardejovské kúpele, Dlhá Lúka, Bardejovská Nová Ves, Bardejovská Zábava a Bardejovský Mihaľov je 7 277 ha.

 

                        


PRÍRODA

Bardejov a jeho okolie tvorí svojrázne hornáté prostredie, kde sa striedajú oblé horské chrbáty so širokými dolinami. Toto územie je po stránke geologickej budované prevažne flyšovými horninami - odolnými pieskovcami a menej odolnými ílovitými bridlicami.
Okolité pohoria a kopce sú pokryté prevažne bukovými, jedľovými a zmiešanými lesmi. V dolinách menších tokov a pozdĺž mŕtvych výmoľov sú rožšírené najmä krovito - trávnaté porasty, napr. trnky, vtáči zob, jelša, vŕba a pod.
Lesy sú bohaté na živočístvo a lesnú zver. K charakteristickým druhom patria salamandra škvrnitá, jašterica živorodá, krkavec čierny, vlk obyčajný, jazvec obyčajný, jeleň karpatský, srnčia zver, rys ostrovid, zajac, líška, kuna a diviačia zver.
Územie je obzvlášť zaujímavé aj v ríši hmyzu, kde sú zastúpené vzácne druhy chrobákov a motýľov.

VODSTVO

Bardejovský región patrí k povodiu Bodrogu a Hornádu. Povrchovú vodu z Bardejova a okolia odvádza rieka Topľa s prítokmi Šibská vo a Kamenec. Hydrograficky patrí toto územie k pramennej oblasti, bohatej na minerálne pramene s rôznym chemickým zložením. K najznámejším patrí unikátny prameň Cigeľka a minerálne pramene v Bardejovskcý kúpeľoch.Zdroj: www.bardejov.sk

Fotogaléria