Pomníky

BARDEJOV - Pomník A. Jiráska

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník spisovateľa A. Jiráska /1851-1930/ z roku 1961. Autormi sú K. Pokorný a J. Prachner. Nachádza sa na ulici Jiráskova pred gymnáziom v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BARDEJOV - Pomník návštevy Jozefa II.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Pomník návštevy Jozefa II. a odovzdania mostu z roku 1783. Nachádza sa na ulici Slovenská na Cintoríne svätej Anny.

 

BARDEJOV - Pomník padlým na cintoríne

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Pomník padlým v 1.svetovej vojne. Nachádza sa na ulici Prešovská na cintoríne.

 

BARDEJOV - Pomník padlým v Bardejovských Kúpeľoch

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 1.svetovej vojne z roku 1920. Nachádza sa v Bardejovských kúpeľoch v parku.

 

BARDEJOV - Pomník priateľstva a vďaky

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1971. Pomník priateľstva a vďaky z roku 1972. Autorom je F. Gibala. Nachádza sa v strede Námestia SNP v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BARDEJOV - Pomník J. Serédiho

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Renesančný pomník krajinského hodnostára Juraja Serédiho (Georgius) /?-1557/ z roku 1549. Upravovaný bol v roku 1590. Nachádza sa v časti Dlhá Lúka pri ceste.

 

BARDEJOV - Pomník v podobe dela

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pomník v podobe dela mikulovského pluku bol odhalený 19.1.1972. Nachádza sa pri severnej bašte v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BARDEJOV - Pomník J. Wintera a obrany mesta

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1970. Pomník J. Wintera a obrany mesta v roku 1680 odhalený po roku 1680. Nachádza sa na Námestí SNP v záhrade v Mestskej pamiatkovej rezervácii.

 

BECHEROV - Pamätník padlým

Pamätník padlým v 1.svetovej vojne sa nachádza nad priesmykom na slovensko-poľskej hranici.

 

BOGLIARKA - Pamätné miesto SNP

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pamätné miesto SNP. Nachádza sa pri kaplnke v lokalite Tesný kút.

 

KRÍŽE - Pamätník SNP

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätník SNP odhalený 6.11.1960. Autormi sú F. Patočka a J. Machaj. Nachádza sa na kopci za obcou.

 

LIVOV - Pamätné miesto.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pamätné miesto poľného partizánskeho lazaretu (partizánskej nemocnice) z rokov 1943-1944. Nachádza sa nad obcou v lese.

 

 

Zdroj: www.bardejov.sk 

Fotogaléria