Šarišské múzeum - Bardejov

Šarišské múzeum
Rhódyho 4, 085 01  Bardejov
tel.: +421 (0) 54 / 472 2630
e-mail: sarmus@nextra.sk

 

Historická expozícia

SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO - BARDEJOV

Charakteristika:

Expozícia je umiestnená v historickej budove: goticko - renesančnej radnice postavenej v rokoch 1505 - 1511. Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova od prvej písomnej zmienky v roku 1241 po koniec 18. storočia, jeho hospodársky, spoločenský a kultúrny život. Najväčšia pozornosť je venovaná 15. a 16. storočiu, kedy Bardejov dosiahol vrchol slávy a bohatstva. Vystavené exponáty dokumentujú rozvinutú REMESELNÚ VÝROBU, CECHOVÝ ŽIVOT, OBCHOD, TEXTILNÚ VÝROBU, SPOSOB A VÝKON MESTSKEJ SAMOSPRÁVY, MESTSKÉ PRÁVO A OBRANU, STREDOVEKÚ KNIŽNÚ KULTÚRU, ŠKOLSTVO A VÝTVARNÉ UMENIE.

Najcennejšie exponáty:

 • Súsošie Malá Kalvária od Majstra Pavla z Levoče z roku 1520
 • Oltár sv. Mikuláša z roku 1524
 • Kalich Jána Szilášiho -významného levočského zlatníka z 2. pol. 18. stor.
 • Súbor renesančných meštianskych epitafov zo 17. storočia
 • Prsteň s briliantmi kráľovnej Alžbety

 

Expozícia Ikony

Charakteristika:

Je jedinou samostatnou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku. Sú tu vystavené ikony - maľby na dreve od 16. do polovice 19. storočia, na ktorých návštevník môže sledovať vývin ikonopisnej tvorby karpatských ikon. K ďalším exponátom patria ikony na plátne s tematikou Posledného súdu, vyšívané cirkevné rúcha a cirkevný mobiliár.

Ikony Šarišského múzea boli prezentované na mnohých zahraničných výstavách. Medzi najvýznamnejšie patrí Svetová výstava EXPO'70 v Osake (Japonsko) v roku 1970, výstava Ikony v Bruseli (Belgicko) v roku 1973 a výstavy v Maďarsku, Nemecku a Poľsku. Pri príležitosti Svetovej výstavy EXPO'70 v Osake boli vydané poštové známky s motívmi ikon zo zbierok Šarišského múzea v Bardejove.

 

Najcennejšie exponáty:

 • Pás ikon na dreve DEESIS zo 16. storočia
 • Súbor ikon na dreve zo 16. storočia:
 • HODEGÉTRIA, SV. MICHAL ARCHANJEL
 • SV. MIKULÁŠ, SV. PARASKIEVA
 • Kompletný rokokový ikonostas z dreveného kostolíka zo Zboja z roku 1766

 

Prírodovedná expozícia

PRÍRODA SEVEROVÝCHODNÉHO SLOVENSKA A JEJ OCHRANA

Charakteristika:

Expozícia predstavuje návštevníkom charakteristických zástupcov flóry, ale najmä fauny severovýchodného Slovenska (orografické celky Čergov, Ondavská vrchovina, Pieniny, Busov, Ľubovnianska vrchovina).

Expozícia je členená ekologicky, na biotopové celky. Živočíchy a rastliny sú vystavené v zjednodušene znázornenom prírodnom prostredí, podobne, ako žijú vo voľnej prírode. Vyše 1700 exponátov z našej prírody doplňa stála výstava svetovej exotickej fauny, ktorá je delená podľa jednotlivých zoogeografických oblastí (zastúpená je celá Európa, sev. časť Ázie, sev. Afrika, Amerika, Čína, Kuba).

Najcennejšie exponáty:

 • ohrozený druh juhoamerického kondora
 • jeden z najvzácnejších slimákov Slovenska Pagodulina pagodula
 • mláďa žraloka z Karibského mora
 • pytón mriežkovaný
 • kolekcia preparátov amerických kolibríkov
 • Z nevystavených exponátov zo zbierok prírodovedného oddelenia:
  - jedna z najväčších kolekcií na svete strakoša veľkého
  - preparát sýkorky lazúrovej

Otváracia doba:
Počas letnej turistickej sezóny (máj, jún, september.): pondelok- nedeľa 8.30 - 16.30 hod.
Počas letnej turistickej sezóny (júl, august): pondelok- nedeľa 10.00 - 18.00 hod.
Štátne sviatky počas letnej turistickej sezóny (máj - september): 10.00 - 18.00 hod.
Mimo letnej turistickej sezóny (október - apríl): utorok - nedeľa 8.30 - 12.30, 13.00 - 16.00 hod.
Štátne sviatky mimo letnej turistickej sezóny (október - apríl): zatvorené

 • Vstupné:

Informačný systém:

Lektorské služby po expozícii sú v slovenskom jazyku (30 minút).

 

 

 

Fotogaléria