Krivé

Drevený kostolík KRIVÉ - Drevený gréckokatolícky chrám sv. Lukáša

Drevený chrám východného obradu sv. Lukáša z roku 1826 sa nachádza na západnej strane nad obcou. Trojpriestorová sakrálna stavba je na kamennej podmurovke, ošindľovaná a upravená v 20. storočí. Radikálnou prestavbou zanikla typická trojvežatosť, ktorá je výrazným charakteristickým znakom v tomto regióne. V interiéri sa nachádzajú vzácne ikony zo 16. storočia, namaľované temperou na dreve, ktoré pravdepodobne pochádzajú zo staršieho pôvodného kostola (Bohorodička Hodegétria, Krst Krista v Jordáne, Sv. Michal Archanjel, Spasiteľ s nebeskými silami).


Vzdialenosť z Bardejovských kúpeľov: 18 km

 

Krivé 8, 086 04 Krivé
tel.: +421 (0) 54 / 479 57 65
e-mail:
obeckrive@gmail.com

Fotogaléria