Bardejovské kúpele

Drevený kostolík BARDEJOVSKÉ KÚPELE (Mikulášová) - Drevený gréckokatolícky chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky

Drevený chrám východného obradu Ochrany Bohorodičky postavený v roku 1730 v Mikulášovej. Trojdielna zrubová stavba sa od roku 1931 nachádza v Bardejovských Kúpeľoch. Z bezpečnostných dôvodov boli ikony umiestnené do Šarišského múzea v Bardejove.
Stavba chrámu je trojdielna, s troma vežami a tromi krížmi, vstup je zo západnej strany. Kostolík je jednou z mála drevených cerkví s pomaľovaným exteriérom. Z troch strán štvorhrannej veže sú namaľované hodiny, ktoré však majú iba dekoratívno-symbolickú funkciu. Vnútri hlavnej veže sa nachádza jeden zvon.

Šarišské múzeum, 086 31  Bardejovské Kúpele
tel.: +421 (0) 54 / 472 20 72

 

 

Drevený kostolík BARDEJOVSKÉ KÚPELE (Zboj) - Drevený gréckokatolícky chrám sv. Mikuláša

 

Drevený chrám východného obradu – kostol troch hierarchov (sv. Jána Zlatoústeho, sv. Bazila Veľkého a sv. Gregora Naziánskeho. Do Expozície múzea ľudovej architektúry Šarišského múzea v Bardejovských Kúpeľoch bol prevezený v roku 1967. Rokokový ikonostas je z roku 1766 a patrí medzi najzachovalejšie ikonostasy z 18. storočia na Slovensku.
Stavba chrámu je trojdielna, s troma vežami a tromi krížmi. Vstup je zo západnej strany. Nad hlavnou vežou je strieška namiesto cibule, kónus a trojramenný jednoduchý kríž. Nad loďou a svätyňou je podobné ukončenie.

 

Múzeum ľudovej architektúry, 086 31 Bardejovské  kúpele
tel.: +421 (0) 54 / 472 20 72

 

 

Fotogaléria