„Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1.etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta doliny Popradu“

Informácia o projekte

Názov projektu: „Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia – 1.etapa – výstavba cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta doliny Popradu“
Program:   Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
Partneri v projekte:    
-    Vedúci partner: Związek Gmin Krynicko-Popradzkich w Muszynie  (www.zgkp.muszyna.pl)
-    Partner 1: Miasto i Gmina Szczawnica  (www.szczawnica.pl)
-    Partner 2: Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa (www.lrz.sk)
-    Partner 3: Mesto Bardejov   (www.bardejov.sk)
-    Partner 4: Oblastná organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ” – BARDEJOV (www.visitbardejov.sk)
Opis projektu:
Realizácia spoločných aktivít, ktorých cieľom je zvýšenie identifikovateľnosti značky kúpeľov poľsko-slovenského pohraničia a výstavba spoločného cezhraničného kúpeľného produktu pre zlepšenie konkurencieschopnosti kúpeľov v doline rieky Poprad.  Spojenie kúpeľných obcí a miest poľsko-slovenského pohraničia cyklistickým okruhom s dĺžkou 230,91 km s unikátnymi možnosťami v oblasti cestovného ruchu, liečebno - rehabilitačných služieb, ktoré využívajú prírodné a krajinné hodnoty, multikultúrne dedičstvo a duchovnosť a tradície obyvateľov dotknutého územia. Cyklotrasa bude prebiehať čiastočne po existujúcich trasách (vrátane trasy EuroVelo), čiastočne po trasách určených na vytýčenie a výstavbu, cez najvzácnejšie prírodné a krajinné územia (národné parky a rezervácie), okolo najvýznamnejších pamiatok drevenej architektúry a prameňov minerálnych vôd.
Aktivity:
-    vypracovanie ekonomických a finančných analýz projektu,
-    architektonická súťaž na spracovanie prvkov drobnej architektúry,
-    výstavba cyklistického okruhu v dĺžke 230,91 km,
-    nákup prvkov drobnej architektúry, vytvorenie informačného systému (aj mobilnej aplikácie), požičovňa bicyklov
Hlavný cieľ projektu:
Hospodárske oživenie Doliny Popradu prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest a upustenie od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície Popradských kúpeľných miest vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky.
Špecifické ciele projektu:
-   Vytvorenie poľsko-slovenského turistického produktu
-   Lepšie využitie poľsko-slovenského kultúrneho a prírodného dedičstva pohraničia
-   Tvorenie pridanej hodnoty prostredníctvom rozvíjania poľsko-slovenskej spolupráce
Obdobie realizácie projektu: 02.01.2017 - 30.06.2019
Celková hodnota projektu: 5 027 025,80 €

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020Dostupná na: http://www.bardejov.sk/mestsky-urad/projekty-schvalene/1611-kupele-polsko-slovenskeho-pohranicia-identifikovatelny-europsky-priestor-turistiky-podporujucej-rozvoj-zdravia-1-etapa-vystavba-cyklo-okruhu-spajajuceho-kupelne-miesta-doliny-popradu

 

Fotogaléria