Kúpaliska a plaváreň

2 bazény 18 x 12 m hĺbka 1,15 m ohrievaná voda
detský bazén 6 x 3 m 80 cm  

Družstevná 1, 085 01 Bardejov
tel.: +421 (0) 911 420 120
e-mail: bapossh@bapos.sk

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Bardejovských Kúpeľoch sa nachádza letné kúpalisko s vyhrievanou vodou (27 ºC). Rozmery bazénov sú 33 x 15 m, hĺbka 1,30 m, detský bazén 4 x 4 m, hĺbka 80 cm.
Telefonický kontakt na letné kúpalisko: +421/54 477 4421
NOVINKA: RANNÉ PLÁVANIE každý piatok 8.00 - 10.00 h. 3€
Ponúkame počas konkrétnych víkendov zdarma ANIMAČNE AKTIVITY PRE DETI:
júl: 10.-11.7. a 24.-25.7.2021
august: 31.7. - 1.8. a 14.-15.8.2021
 
OTVÁRACIE HODINY:
pondelok - piatok: 11.00 - 18.00 h.
ranné plávanie piatok: 8.00 - 10.00 h.
sobota, nedeľa a dni prac. pokoja: 9.00 - 19.00 h.

 
bazén 33 x 15 m hĺbka 1,30 m ohrievaná voda
detský bazén 4 x 4 m 80 cm  

Bardejovské kúpele 086 31
tel.: +421/54 477 4421

 

CENNÍK 2022

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wolkerová 10, 085 01 Bardejov
tel.: +421 (0) 54 / 474 86 36

e-mail: plavarenbj@gmail.com


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V priestoroch krytej plavárne sa nachádzajú 2 bazény. Rozmery plaveckého bazéna sú 25 m x 12,5 m x 1,47 m, disponuje 6 plaveckými dráhami. Rozmery neplaveckého bazéna sú 8 m x 4 m x 0,7 m. Bazény sú určené pre plavcov i neplavcov, pre základný plavecký výcvik žiakov základných a stredných škôl, pre vyučovanie povinnej a nepovinnej telesnej výchovy.


Nám. arm. gen. L. Svobodu 2654/16, 085 01 Bardejov
tel.: +421 903 252 336
e-mail: plavarenvinbarg@gmail.com-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prírodné kúpalisko Makovica

prírodné kúpalisko 60 x 100 m

 

Nižná Polianka 11, 086 36
tel.: +421 (0) 903 618 042
       +421 (0) 903 635 710
e-mail: marysa@makovica.sk
             jaro@makovica.sk

 

 

 

Fotogaléria