Letné kúpalisko s vyhrievanou vodou

Letné kúpalisko s vyhrievanou vodou

V Bardejovských Kúpeľoch sa nachádza letné kúpalisko s vyhrievanou vodou (26 ºC). Rozmery bazénov sú 33 x 15 m, hĺbka 1,30 m, detský bazén 4 x 4 m, hĺbka 80 cm.
Telefonický kontakt na letné kúpalisko: +421/54 477 4421. 
 
Letné kúpalisko OTVORENÉ od soboty 29.6.2024
Pondelok - Nedeľa: 10.00 - 19.00 h.
Ranné plávanie Utorok - Nedeľa: 9.00 - 10.00 h.
 
BEZPLATNÉ PARKOVANIE NA CENTRÁLNOM PARKOVISKU
Ak sa pri návšteve letného kúpaliska preukážete parkovacím lístkom z centrálneho parkoviska Bardejovských Kúpeľov a absolvujete vstup na letné kúpalisko, budete môcť využiť výhodu parkovania bez poplatku
Po odchode z kúpaliska je potrebné predložiť v pokladni kúpaliska parkovací lístok na zvalidovanie. Parkovisko je potrebné opustiť v čas. limite do 30 minút od zvalidovania. Po prekročení časového limitu Vám začne plynúť čas ako pri riadnom parkovaní.
 
 

Fotogaléria