Pravidelné autobusové spojenie: trasa Bardejovské Kúpele – Bardejov – Krynica

Pravidelné autobusové spojenie: trasa Bardejovské Kúpele – Bardejov – Krynica
 

V lete 2023 začne premávať nová cezhraničná linka v prímestskej autobusovej doprave na trase Bardejovské Kúpele – Bardejov – Krynica. Ide o pilotný projekt, ktorý má podporiť cezhraničnú dopravu i turizmus.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) spúšťa od 1. júla 2023 cezhraničné autobusové spojenie z Bardejovských Kúpeľov do poľskej Krynice. Cestujúci ho budú môcť využívať dvakrát denne v každom smere, pričom z Bardejova do centra Krynice sa dostanú za 45 minút. Ide o historicky prvé cezhraničné spojenie v rámci dopravných služieb vo verejnom záujme objednaných a financovaných Prešovským samosprávnym krajom.

 

Spojenie bude k dispozícii dvakrát denne v každom smere, pričom cestovanie z východiskovej zastávky v Bardejovských Kúpeľoch po konečnú na stanici v Krynici (resp. naopak) zaberie jednu hodinu. Cestujúci môžu využiť zastávky v Bardejovských Kúpeľoch, na stanici a nácestných zastávkach v Bardejove, taktiež v Mokroluhu, Rokytove, Tarnove, v Kurove na obchvate, v Tyliczi pri hlavnej križovatke, v centre Krynice blízko kruhového objazdu (Krynica, Bank) a na samotnej železničnej stanici, kde je možné prestúpiť na vnútroštátne vlakové aj autobusové spoje v rámci Poľskej republiky.

Prepájanie slovenského a poľského pohraničia je pre náš kraj významnou prioritou, som preto nesmierne rád, že sa nám podarilo sprevádzkovať autobusové spojenie do Krynice. Spoje sú nastavené tak, aby umožňovali absolvovať jednodňový výlet poľským turistom na Slovensku, ako aj slovenským návštevníkom v Poľsku. Vďaka celoročnej prevádzke budú atraktívne nielen pre turistov a kúpeľných hostí, ale aj pre bežných cestujúcich z prihraničných obcí v rámci každodenných potrieb spojených s nákupmi, prácou, službami či kultúrnym vyžitím. Ide o pilotný projekt, keďže v rámci projektu IDS Východ rátame v budúcich rokoch s potupným rozvojom cezhraničnej verejnej dopravy,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

 

Odchody z Bardejovských Kúpeľov budú o 8.03 h a 16.03 h, zo stanice v Bardejove o 8.15 h a 16.15 h, s príchodmi na stanicu v Krynici o 9.03 h a 17.03 h. V opačnom smere budú odchody zo stanice v Krynici o 9.17 h a 17.17 h, zo zastávky v centre mesta (Krynica, Bank) o 9:20 h a 17:20 h, s príchodom do Bardejova a Bardejovských Kúpeľov po 10., resp. 18. hodine.

Čo sa týka výšky cestovného, platí štandardná tarifa prímestskej dopravy vrátane zliav, ktorú cestujúci poznajú z autobusovej dopravy v rámci IDS Východ, teda v Prešovskom a Košickom kraji. Platiť za lístok je možné v hotovosti, z dopravnej karty, aj z platobnej (bankovej) karty.

 

Prevádzku autobusových spojení zabezpečuje zmluvný dopravca Prešovského samosprávneho kraja SAD Prešov a ide o celoročnú prevádzku, s výnimkou deviatich dní na Vianoce (od 24. decembra do 1. januára) a šiestich dní počas Veľkej noci (od Zeleného štvrtka do utorka po Veľkonočnom pondelku). PSK rokuje s Malopoľským vojvodstvom o zavedení ďalších cezhraničných spojení v nasledujúcich rokoch. Jednou z možností je zavedenie linky Nowy Targ – Spišská Stará Ves – Červený Kláštor v objednávke Malopoľského vojvodstva v priebehu roka 2024.

 

27. jún 2023, Zdroj: Oddelenie komunikácie PSK

 


Fotogaléria