Návštevnosť Prešovského kraja v roku 2022

 

Návštevnosť Prešovského kraja v roku 2022

 

PREŠOV (15. 2. 2023) – V roku 2022 zavítalo do Prešovského kraja 888 970 návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide o nárast o 69 %. Stále však cestovný ruch nedosahuje čísla spred obdobia pandémie. Prešovský kraj je tretí najviac navštevovaný kraj Slovenska. Medzi slovenskými návštevníkmi je druhým najobľúbenejším krajom SR.

 

V Prešovskom kraji sa v roku 2022 ubytovalo 888 970 návštevníkov ubytovacích zariadení, z toho 212 154 bolo cudzincov. Spoločne bolo zaevidovaných 2 609 028 prenocovaní, cudzinci tvorili 22% podiel.* Pre porovnanie v roku 2021 sa v kraji ubytovalo 526 785 návštevníkov. V roku 2019, ktorý bol zatiaľ najúspešnejším rokom z hľadiska návštevnosti, bolo v Prešovskom kraji zaevidovaných viac ako 1 108 000 návštevníkov ubytovacích zariadení. (* Zdroj údajov: DATAcube. Štatistický úrad SR)

 

„Počty návštevníkov a prenocovaní medziročne vzrástli, stále však nedosahujú čísla z rokov pred pandémiou nového koronavírusu. Chýbajú nám aj zahraniční návštevníci, tí sa vracajú postupne. Na túto oblasť vplýva aj otázka bezpečnosti vzhľadom na situáciu na Ukrajine,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.

 

Najviac zahraničných návštevníkov prišlo do Prešovského kraja z Českej republiky (42 % zahraničných návštevníkov ubytovacích zariadení), Poľska (19 %) a Maďarska (9,3 %). Nasleduje Ukrajina, Nemecko, Litva, USA, Izrael, Spojené kráľovstvo a desiatku zahraničných návštevníkov uzatvára Lotyšsko.

 

KRAJINA

Počet návštevníkov v r. 2022 v PSK

1

Česká republika

89 216

2

Poľsko

39 866

3

Maďarsko

19 885

4

Ukrajina

10 132

5

Nemecko

9 095

6

Litva

5 452

7

Spojené štáty americké

3 490

8

Izrael

3 339

9

Spojené kráľovstvo

3 152

10

Lotyšsko

2 623

 

Najsilnejším okresom z hľadiska návštevnosti je jednoznačne Poprad, nasledujú okresy Kežmarok, Bardejov, Prešov a Stará Ľubovňa. Vysoké Tatry s okolím tak jednoznačne tvoria prím v návštevnosti Prešovského kraja.

Pre návštevníkov Prešovského kraja bolo v roku 2022 k dispozícii 1027 ubytovacích zariadení, hotely a penzióny tvoria takmer 36 % ponuky, zvyšok predstavuje ubytovanie v súkromí, kempingy, turistické ubytovne a iné. Tržby za ubytovanie dosiahli výšku 90 622 633 eur (bez DPH).

 

Návštevnosť kraja podporená rôznymi aktivitami

„Teší nás, že Prešovský kraj aj napriek náročnej situácii v cestovnom ruchu je druhým najobľúbenejším krajom pre domácich návštevníkov. K podpore návštevnosti prispeli aj viaceré aktivity KOCR Severovýchod Slovenska a oblastných organizácií cestovného ruchu, ktoré v kraji pôsobia. Prešovský kraj sme prezentovali prostredníctvom online brandovej kampane Nadýchni sa. Pre rodiny s deťmi bol opäť na mieru ušitý koncept letnej dovolenky v kraji prostredníctvom súťaže Legendarium. Cestovanie s legendami bolo rekordné, len do záverečného žrebovania poslalo svoje súťažné ústrižky vyše 1550 detí, ktoré spolu vyzbierali 27525 nálepiek a pečiatok z navštívených miest v kraji,“ informoval Janoško. KOCR vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského kraja, zakladateľom je Prešovský samosprávny kraj.

V roku 2022 preznačila KOCR Severovýchod Slovenska približne 125 kilometrov cyklotrás v Levočských vrchoch, na Šariši, patrí tu tiež 31 km dlhý úsek údržby značenia na trase Haniska – Lipany alebo úprava lesnej cyklocestičky na trail na Malkovskej hôrke. V oblasti turistickej infraštruktúry boli zrealizované mnohé aktivity, napríklad vyhliadkové ďalekohľady na veži v Stropkove a na vyhliadke v Krásnej Lúke, obnovený bol areál dreveného megafónu na Zlatej Bani, v Lačnovskom kaňone bol osadený nový kovový rebrík. Informácie pre turistov prinášajú nové infotabule v Habure, Snine a na ďalších miestach. Obnovou prešlo šesť lokalít Cesty minerálnych prameňov na severnom Spiši a v Pieninách. V Bardejovských Kúpeľoch bola kompletne obnovená Lávka priateľstva (5. najdlhšia drevená lávka SR) v spolupráci s OOCR Šariš – Bardejov. V severovýchodnej časti Slanských vrchov v katastri obce Hermanovce nad Topľou zrealizovala KOCR Severovýchod Slovenska v roku 2022 zábavno-náučný chodník Údolím obrov. Aj tieto a ďalšie aktivity prispeli k zlepšeniu turistického zázemia pre návštevníkov Prešovského kraja. KOCR ich realizovala z členského príspevku Prešovského samosprávneho kraja, z dotácie Ministerstva dopravy SR a z členských príspevkov oblastných organizácií CR.

 

Tlačová správa
Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska 

www.severovychod.sk

www.legendarium.info

Fotogaléria