V drevených chrámoch pribudli audiosprievodcovia

V drevených chrámoch pribudli audiosprievodcovia
 

PREŠOV (7. 2. 2023) – Ďalších päť drevených chrámov v Prešovskom kraji získalo turistických audiosprievodcov. V Hervartove (UNESCO), Korejovciach, Fričke, Hrabovej Roztoke a v Topoli si turisti môžu vychutnať návštevu drevených chrámov v niekoľkých jazykoch.

Drevené chrámy patria k jedinečnostiam Prešovského kraja. Na území kraja je ich vyše tridsať. Väčšina bola postavená bez použitia klincov, ktoré sa spájajú s ukrižovaním Krista. Výnimočná architektúra, zručnosť dávnych majstrov a jedinečná atmosféra v spojitosti s okolitou prírodou lákajú turistov objavovať tieto nevšedné stavby.

Najviac drevených chrámov nájdeme v okresoch Bardejov, Svidník a Snina. Viaceré objekty sa nachádzajú v malých obciach, kde je problém so zabezpečením sprievodcovskej služby. V záujme zlepšenia služieb a dostupnosti prehliadky týchto chrámov realizuje Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska projekt Otvorené chrámy. Do drevených chrámov postupne zabezpečuje audiosprievodcov vo forme nahrávok sprievodného slova. „Projekt Otvorené chrámy zahŕňa tvorbu audiosprievodcov, propagačných materiálov a celkovú podporu návštevnosti chrámov, ktoré sú právom nazývané drevenými perlami východu. V roku 2023 napríklad pribudnú sprievodné podujatia vo vybraných lokalitách, ktoré majú potenciál upriamiť pozornosť verejnosti na túto oblasť cestovného ruchu,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

V roku 2021 pribudli audiosprievodcovia do chrámov v Brežanoch, Jedlinke, vo Vyšnom Komárniku a v Jalovej. V roku 2022 boli vytvorené audionahrávky do ďalších piatich chrámov. Ide o štyri gréckokatolícke objekty: Chrám sv. archanjela Michala vo Fričke, Chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Korejovciach, Chrám sv. archanjela Michala v Topoli a Chrám sv. Bazila Veľkého v Hrabovej Roztoke. Všetky štyri sú národnými kultúrnymi pamiatkami. Piaty audiosprievodca pribudol v rímskokatolíckom Kostole sv. Františka z Assisi v Hervartove, ktorý je od roku 2008 zaradený v zozname pamiatok UNESCO. Tento drevený kostol v bardejovskom okrese bol postavený koncom 15. storočia a je najstarším dreveným kostolíkom na Slovensku.

Návštevníci si môžu vypočuť nahrávky s pútavými informáciami v slovenskom, poľskom, nemeckom a anglickom jazyku. V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš pribudli k týmto nahrávkam aj dve nahrávky v rusínčine v chrámoch v rusínskych obciach Topoli a Hrabovej Roztoke. „Veľmi nás teší, že sme mohli spolupracovať na projekte práve realizáciou nahrávok v rusínskom jazyku, ktorý v týchto obciach počuť dodnes. Veríme, že Rusíni nielen z Polonín, ale aj z iných oblastí Slovenska ocenia pri návšteve drevených chrámov tieto nahrávky v podaní talentovaných umelcov, ktorým sa aj touto cestou chceme poďakovať za vynikajúcu spoluprácu a profesionálny prístup. Zároveň ďakujeme Jozefovi Badidovi z občianskeho združenia Labirsky Rusyny za pomoc s prekladmi textov do rusínskeho jazyka,“ uviedla Michaela Zdražilová, výkonná riaditeľka OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš.

Texty do audiosprievodcov v slovenskom jazyku načítal herec a spevák Ladislav Ladomirjak. Ako rodák z rusínskej oblasti sa zhostil aj nahrávky v rusínčine pre chrám v Hrabovej Roztoke. Druhú rusínsku nahrávku z Topole si verejnosť môže vypočuť v podaní speváka a moderátora Štefana Šteca.

Projekt Otvorené chrámy bol v minulom roku realizovaný s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. KOCR Severovýchod Slovenska spolupracuje pri tvorbe audiosprievodcov s Gréckokatolíckym arcibiskupstvom v Prešove.

 

Drevené chrámy v Prešovskom kraji

Drevené chrámy sú unikátne po stránke architektonickej i sakrálnej. Väčšina chrámov je gréckokatolíckeho obradu. Sú typické rozdelením interiéru na tri základné časti, a to na predsieň (babinec), chrámovú loď a svätyňu. Dominantou každého chrámu je ikonostas, ktorý oddeľuje svätyňu od lode. Medzi drevenými chrámami majú zastúpenie aj pravoslávne cerkvi, v menšej miere evanjelické a rímskokatolícke kostoly. Na území Slovenska sa nachádza viac ako 60 jedinečných drevených sakrálnych stavieb, z ktorých osem najvzácnejších v roku 2008 zapísali do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V Prešovskom kraji ide o rímsko-katolícky kostol v Hervartove, gréckokatolícke chrámy v Ladomirovej a Bodružali (okres Svidník) a evanjelický artikulárny kostol v Kežmarku.

 

Tlačová správa, Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

www.severovychod.sk

 

 

Fotogaléria