SACKA NA HORNOM ŠARIŠI

SACKA NA HORNOM ŠARIŠI

Horný Šariš počas minulého týždňa privítal členov SACKA, ktorej poslaním je prispievať k rozvoju cestovného ruchu, presadzovať a ochraňovať záujmy svojich členov, podporovať ich činnosť a zvyšovať ich profesionálnu prestíž. Počas trojdňového jarného stretnutie. Okrem pracovných povinností v rámci 36. Valného zhromaždenia mali účastníci možnosť vidieť a spoznať to najkrajšie a najlepšie z Bardejovských kúpeľov, Bardejov i Svidníka.

 

OOCR sa postarala o bohatý program

Účastníkov v prvý deň ich pobytu u nás uvítali veselé tóny hudobníkov Sami Sebe. Počas ich pobytu nechýbala prehliadka jedinečného Skanzenu – Múzeum ľudovej architektúry, kde obytné zrubové domy či objekty s technickým zariadením: kováčsku vyhňu, sýpky, sušiareň ovocia i studňu a stodoly. Zážitková večerná prehliadka históriou Bardejovských kúpeľov či pozvanie na tzv. „Pišinger“ zanechali v účastníkoch krásne spomienky. Rovnako tak návštevníkom učarovali miesta poznačené najmä II. svetovou vojnou a pamiatky duklianskeho priesmyku návštevníkom. Počas štvrtkového výletu vo svidníckom regióne si nenechali újsť ani krásy dreveného chrámu v Ladomirovej, ktorý je zapísaný v svetovom zozname kultúrneho dedičstva UNESCO. Kultúrny program doplnili kaviarenských orchester Andreja Záhorca a ľudová hudba Stana Baláža.

 

Čo je SACKA ?

Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr bola založená v auguste roku 1991. Asociácia je dobrovoľným, nezávislým združením cestovných kancelárií, cestovných agentúr a ďalších firiem a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú cestovným ruchom.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a veríme, že do nášho regiónu ešte zavítajú.

 

Fotogaléria