Návštevnosť Prešovského kraja vzrástla o 17 %

V Prešovskom kraji sa v roku 2023 ubytovalo vyše milióna hostí

 

PREŠOV (21. 2. 2024) – Štatistiky cestovného ruchu v Prešovskom kraji priniesli za rok 2023 pozitívne čísla. Návštevnosť Prešovského kraja v roku 2023 vzrástla medziročne o 17 %. Do kraja zavítalo viac než milión návštevníkov ubytovacích zariadení, viac ako štvrtinu z nich tvorili cudzinci.

 

V Prešovskom kraji sa v roku 2023 ubytovalo 1 039 875 návštevníkov ubytovacích zariadení, z toho 284 938 bolo cudzincov (27,4 % všetkých návštevníkov UZ). *Zdroj údajov: Štatistický úrad SR. V porovnaní s rokom 2022 počet domácich návštevníkov vzrástol o 11,5 %, počet zahraničných návštevníkov vzrástol až o 34,3 %. Spoločne bolo zaevidovaných 2 981 468 prenocovaní. Turisti tak v kraji priemere strávili tri noci.

„V porovnaní s rokom 2022 evidujeme nárast počtu návštevníkov a prenocovaní v každom mesiaci. Na historicky najúspešnejší rok 2019 nám chýba 6 % návštevníkov. Trend rastu podľa predbežných správ z regiónov pokračuje aj v roku 2024. Prešovský kraj je stabilne tretím najviac navštevovaným krajom Slovenska,“ konštatoval Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Najviac zahraničných návštevníkov prišlo do Prešovského kraja z Českej republiky (38,5 %), Poľska (21 %) a Maďarska (11 %). Nasleduje Nemecko, Ukrajina, Litva, Izrael, Spojené kráľovstvo, Rumunsko a desiatku zahraničných návštevníkov uzatvára Rakúsko. Čechov prišlo do Prešovského kraja medziročne viac o vyše 23 %, spolu vyše 109 tisíc návštevníkov UZ. Vyše 50%-ný nárast evidujeme pri návštevníkoch z Poľska, Maďarska a Rakúska, nárast Rumunov je až 75 %.

Najsilnejším okresom z hľadiska návštevnosti je jednoznačne Poprad s počtom ubytovaných hostí 722 824. Nasledujú okresy Kežmarok, Prešov, Bardejov a Stará Ľubovňa. Vysoké Tatry s okolím tak jednoznačne tvoria prím v návštevnosti Prešovského kraja.

Pre návštevníkov Prešovského kraja bolo v roku 2023 k dispozícii 1060 ubytovacích zariadení, hotely  a penzióny tvoria 34 % ponuky, zvyšok predstavuje ubytovanie v súkromí, kempingy, turistické ubytovne a iné. Tržby za ubytovanie dosiahli výšku 117 408 291 eur (bez DPH).

 

„Veríme, že v roku 2024 bude rásť krivka zvyšovania návštevnosti, ale aj úrovne služieb v našom kraji. Pripravujeme viaceré aktivity v spolupráci Prešovským samosprávnym krajom, s oblastnými organizáciami cestovného ruchu a rozmanitým aktérmi z oblasti turizmu a hotelierstva na regionálnej a národnej úrovni. Našou snahou je prilákať turistov aj do oblastí, ktoré ešte nie sú masovo známe. Už pred letnou sezónou predstavíme verejnosti ponuku produktov cestovného ruchu a zážitkových balíčkov pre rôzne cieľové skupiny práve z takýchto lokalít. Taktiež kraj predstavíme s dôrazom na jeho unikáty,“ uviedol Martin Janoško, riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska.

Návštevnosť kraja podporila KOCR Severovýchod Slovenska v r. 2023 viacerými marketingovými aktivitami a investíciami do prvkov turistickej infraštruktúry. K obnove prvkov infraštruktúry patrili aj aktivity na revitalizáciu a doplnenie značenia turistických a cykloturistických trás, v roku 2023 v dĺžke vyše 400 km. Obnovou prešli informačné tabule, prístrešky pre cyklistov v Slanských vrchoch, v Lačnovskom kaňone boli osadené reťaze, obnovená bola ďalšia fontána v kúpeľnom areáli v Bardejovských Kúpeľoch, KOCR podporila aj obnovu lesoparku Dukla pri Svidníku, vybudovaný bol zábavno-náučný chodník Tajomný les Krakovec v sabinovskom okrese a ďalšie aktivity.

 

Kontakt:

 KOCR Severovýchod Slovenska 

0907 401 832, 051/70 81 513;

media@severovychod.sk

www.severovychod.sk

 

 

 

Krajina

Počet zahraničných návštevníkov v r. 2023 v Prešovskom kraji

 

1

Česká republika

109 648

2

Poľsko

60 723

3

Maďarsko

31 122

4

Nemecko

12 955

5

Ukrajina

12 613

6

Litva

6 564

7

Izrael

4 168

8

Spojené kráľovstvo

4 151

9

Rumunsko

4 043

10

Rakúsko

3 734

Fotogaléria