Milý obyvateľ regiónu Šariš


S cieľom rozvíjať cestovný ruch udržateľne, pripravujú Oblastná organizácia cestovného ruchu "ŠARIŠ"-Bardejov spolu s Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Stratégiu cestovného ruchu.
Veríme, že využijete príležitosť vyjadriť svoj názor a vyplnením tohto dotazníka prispejete k určeniu ďalšieho smerovania rozvoja cestovného ruchu vo Vašom okolí.

Dotazník je anonymný a určený pre tých:
✅ktorých miesto bydliska sa nachádza v regióne Šariš
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfQik3d61Yc96.../viewform

✅ktorí v minulosti navštívili región Šariš
https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeMJ9EJscP8aY.../viewform

Ďakujeme Vám vopred za Váš čas a názor.
Spracovatelia stratégie