Návštevnosť Prešovského kraja v júli medziročne stúpla o 8 %, zahraničných návštevníkov prišlo takmer o štvrtinu viac

Návštevnosť Prešovského kraja v júli medziročne stúpla o 8 %, zahraničných návštevníkov prišlo takmer o štvrtinu viac

PREŠOV (14. 9. 2023) – Počet návštevníkov ubytovacích zariadení v Prešovskom kraji stúpol v mesiaci júl 2023 medziročne o osem percent. Do Prešovského kraja zavítalo 117 063 návštevníkov.

Prešovský kraj bol v júli 2023 druhou najčastejšou voľbou domácich návštevníkov (po Žilinskom kraji). Spolu využilo ubytovacie zariadenia 73 602 Slovákov.V kraji strávili v priemere 3,4 noci. Počet zahraničných návštevníkov za mesiac júl medziročne stúpol o 24,8 %, spolu v kraji prenocovalo 43 461 cudzincov. Ich priemerná doba pobytu bola 2,9 noci. Všetci návštevníci v kraji strávili spolu 378 498 nocí. (*Zdroj údajov: Štatistický úrad SR)

V porovnaní s dosiaľ najúspešnejším predpandemickým rokom 2019 chýbalo v júli k historicky najvyšším číslam ešte 6,5 % návštevníkov (7/2019 – 125 250 návštevníkov UZ).

Pre návštevníkov je v Prešovskom kraji k dispozícii pestrá ponuka trávenia voľného času. Možnosti turistiky od Vysokých Tatier cez Pieniny až po menej známe Poloniny, UNESCO a historické pamiatky, hrady, vyhliadky, zaujímavé podujatia aj rozrastajúca sa sieť cyklotrás patria k najväčším lákadlám pre turistov. Každý typ turistu si v našom kraji nájde to svoje,“ predstavil ponuku Martin Janoško, riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska.

Najviac navštevovanou lokalitou Prešovského kraja je jednoznačne okres Poprad s Vysokými Tatrami. V júli do tejto oblasti (okresu Poprad) zavítalo 78 507 návštevníkov, z toho vyše 40 % tvorili cudzinci. Nasledujú okresy Kežmarok, Bardejov, Prešov, Vranov nad Topľou a Stará Ľubovňa.

Za sedem mesiacov tohto roka sa v zariadeniach cestovného ruchu v Prešovskom kraji ubytovalo 584 712 hostí, čo predstavuje medziročný nárast o viac ako 23 percent. Z toho bolo v prvých siedmich mesiacoch 131 742 cudzincov, ktorí predstavujú 22,5% podiel všetkých návštevníkov UZ.

Organizácie cestovného ruchu spolu so svojimi členmi realizujú na podporu návštevnosti marketingové kampane a podujatia na prilákanie turistov a tiež rozmanité infraštruktúrne aktivity.

KOCR Severovýchod Slovenska v tomto roku zabezpečuje preznačenie 380 km cyklotrás, osadenie informačných tabúľ v rôznych lokalitách, vybudovaný bol náučný chodník Tajomný les Krakovec, pribudnú ešte reťaze a fotorám v lokalite Kamenná baba a ďalšie prvky turistickej infraštruktúry. Na návštevníkov čakajú v infocentrách turistické materiály o kraji, vrátane jazykových mutácií. V najbližších dňoch predstavíme ponuku Prešovského  kraja v USA na Slovak Heritage Festivale v New Jersey,“ predstavil časť aktivít Martin Janoško.

Symbolicky bude letná turistická sezóna v Prešovskom kraji ukončená 17. septembra na podujatí Ukončenie leta na hrade Šariš, ktoré bude spojené s oslavami Svetového dňa cestovného ruchu a vyvrcholením kampane pre rodiny s deťmi Legendarium.


Severovychod.sk
 

 

 

Kontakt:

Mgr. Barbora Čechová

médiá/PR

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska 

0907 401 832, 051/70 81 513; media@severovychod.sk

www.severovychod.sk

www.legendarium.info

 

 

Fotogaléria