AKOU REČOU HOVORIL JEŽIŠ?

AKOU REČOU HOVORIL JEŽIŠ?

Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Medzinárodné vedecké podujatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
 


 

 

 

 

 

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove pod zriadovateľskou pôsobnosťou PSK

Viac tu: https://www.hosbardejov.sk/
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove pod zriadovateľskou pôsobnosťou PSK

Viac tu: https://www.hosbardejov.sk/
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove pod zriadovateľskou pôsobnosťou PSK

Viac tu: https://www.hosbardejov.sk/
Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove pod zriadovateľskou pôsobnosťou PSK

Viac tu: https://www.hosbardejov.sk/

Fotogaléria