12. VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI BARDEJOVA: LEONARD STÖCKEL

12. Významné osobnosti Bardejova Leonard Stöckel

V 16. storočí nastal v Bardejove veľký rozmach vedy, kultúry a umenia, sústredený okolo mestskej humanistickej školy. Bardejov sa stal centrom vzdelanosti severovýchodného Uhorska. V meste bolo humanitné gymnázium, ktoré malo dobré meno v rámci celého Uhorska. Gymnázium pod vedením rektora Leonarda Stöckela sa stalo centrom kultúry, vzdelanosti i formovania náboženského života. Hneď po svojom nástupe na gymnázium vydal Stöckel školský organizačný a študijný poriadok pod názvom Leges scholae Bartphensis (Zákony bardejovskej školy). Tento poriadok je najstarším pedagogickým dokumentom na Slovensku.


                                              

Fotogaléria