11. NAJVÝZNAMNEJŠIE BARDEJOVSKÉ CECHY

11. Najvýznamnejšie bardejovské cechy

Jednoznačne najvýznamnejším bardejovským remeslom v stredoveku bolo tkáčstvo. Čo do množstva výrobkov a spôsobu organizácie, žiadne iné remeslo sa s ním nemohli rovnať. Stredoveká výroba nadväzovala na rozvinutú textilnú výrobu pôvodného slovanského obyvateľstva, ktorá bola neskôr ovplyvnená nemeckými kolonistami zo Sliezska, kde malo tkáčstvo veľkú tradíciu. Prvý údaj o výrobe textilu v Bardejove sa zachoval z roku 1407. Najdôležitejším textilným výrobkom v meste bolo ľanové plátno, ročne bolo vyrobených 240 000 lakťov plátna a súkna, čo po prepočte na dnešné miery zodpovedalo 140,4 km.  K oficiálnemu zrušeniu cechov ako stavovských organizácií v uhorskej časti habsburskej monarchie oficiálne došlo schválením zákona v roku 1872.


                                            

Fotogaléria