10. REMESLÁ STREDOVEKU

10. Remeslá stredoveku

Vysoká úroveň bardejovských remesiel v stredoveku bola jedným z hlavných dôvodov hospodárskeho vzostupu mesta. Mimoriadna zručnosť remeselníkov, šikovnosť kupcov a početné kráľovské privilégiá, povzniesli Bardejov v 15. storočí na vrchol slávy a bohatstva. Bardejov mal v časoch feudalizmu spolu 51 cechov čo je tretí najvyšší počet po Bratislave a Košiciach. Medzi bardejovskými cechmi sa pravidelne uvádza aj pivovarnícky cech s dátumom vzniku v roku 1450 a cech debnárov je datovaná do roku 1478. Z roku 1485 pochádza zmienka o cechu hrnčiarov ako prvom na Slovensku.

                                               

Fotogaléria