9. SLOBODNÉ KRÁĽOVSKÉ MESTO

9. Slobodné kráľovské mesto

Jedným z najvýznamnejším rozhodnutí kráľa Ľudovíta I., ktorý si rozhodne zaslúži prívlastok Veľký bolo vydanie listiny v roku 1376, ktorou Bardejov povýšil na slobodné kráľovské mesto. Okrem toho, že toto rozhodnutie zmenilo funkciu tunajšieho dedičného richtára na volenú, urobilo z Bardejova samosprávne mesto, ktoré bolo na úrovni takých centier v Uhorsku, akými boli v tom čase Košice a Budín. Významným počinom, ktorý prispel k zvýšeniu postavenia mesta bolo aj udelenie mestského erbu uhorským panovníkom Ladislavom V. Pohrobkom v roku 1453. Spomínané privilégiá neboli mestu udeľované zadarmo. Povinnosťou slobodného kráľovského mesta bolo totiž vždy kráľovi pomôcť, keď to potreboval, najmä finančne, ale častokrát aj politicky či vojensky.

 

                                   

Fotogaléria