8. NAJVÝZNAMNEJŠIE PRIVILÉGIA MESTA BARDEJOV

Najvýznamnejšie privilégia mesta Bardejov

Privilégium kráľa Ľudovíta I. Veľkého z Anjou z roku 1352 povoľovalo Bardejovčanom opevniť mesto hradbami a baštami. Ako jedna z najdôležitejších súčastí opevnenia boli mestské brány. Tie sa začali budovať v priebehu 14. storočia. V dôsledku husitského ohrozenia a okupácie severných hraníc Uhorska poľskými vojskami,  sa začiatkom 15. storočia začala druhá etapa opevňovacích prác. Podľa dobových zápisov trvali od roku 1420 do roku 1441. V tejto etape opevňovania bol vybudovaný hlavný obranný múr, ktorý zabezpečil účinnú ochranu mesta a jeho obyvateľov. Účinnosť obrany mestských hradieb bola zvýšená vyhĺbením vodných priekop obkolesujúcich takmer celé mesto.

                                                


                                                                      

Fotogaléria