6. BARDEJOVSKÝ JARMOK

6. Bardejovský jarmok

Pred rokom 1320 prebiehal v Bardejove a v jeho okolí čulý osídľovací ruch. V tomto období mali v Bardejove značnú prevahu remeslá a obchodná činnosť. A hoci právo konať osemdňový jarmok mesto dostalo až v roku 1352, už v tomto období sa konali v meste týždenné trhy. Všetky privilégiá prispeli k rozvoju remesiel a obchodnej aktivity mesta. Zvlášť významné bolo tzv. právo skladu, ktoré v roku 1402 udelil mestu kráľ Žigmund Luxemburský. Podľa tohto privilégia sa mohli bardejovský kupci voľne pohybovať po celom Uhorsku, pričom boli oslobodení od platenia kráľovských mýt. Na druhej strane   poľskí a ruskí kupci, ktorí prechádzali naším mestom museli časť svojho tovaru vyložiť v Bardejove na predaj.


                                            

Fotogaléria