5. PRIVILÉGIÁ UDELENÉ BARDEJOVU

5. Privilégiá udelené Bardejovu

V 14. storočí vzrástol význam Bardejova kvôli polohe na starých obchodných cestách a početným kráľovským privilégiám. Kráľ Uhorska a Chorvátska Karol I. Róbert vládol v rokoch 1308 - 1342 prvé privilégium udelil v roku 1320, a to pre nemeckých prisťahovalcov, ktorí sa usádzali v Bardejove. Uskutočnil veľa politických a ekonomických reforiem. Obnovil správu krajiny, zaviedol školu rytierstva, zaviedol pevnú menu a stále dane, dal raziť nové mince. Medzi jeho najväčšie úspechy patrilo zjednotenie Uhorska v roku 1323 a spoločná obrana s Poľskom a Českom proti Habsburgovcom. Za jeho vlády sa Uhorsko stalo jednou z najvýznamnejších európskych mocností.


                                             

Fotogaléria