4. DRUHÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O BARDEJOVE

4. Druhá písomná zmienka o Bardejove

Za druhú písomnú zmienku o Bardejove sa považuje listina uhorského kráľa Belu IV, v ktorej sa po prvýkrát spomína územie „ Terra Bardfa“, čo je latinizovaná podoba názvu Bardejova. Kráľovská bula bola reakciou na ponosy mníchov z rehole cisterciánov. Tí sa u neho sťažovali na nemeckých osadníkov, ktorí mali údajne neoprávnene zaberať pre seba i majetky, ktoré patrili spomínaným cisterciánom. Uhorský panovník preto vydal listinu datovanú na 7.novembra 1247, v ktorej sa podrobne uvádzajú hranice „ zeme bardejovskej“, aká mala patriť poľsko-bardejovským cisterciánom.  

                                               

Fotogaléria