3. PRVÉ PÍSOMNÉ ZMIENKY O BARDEJOVE, PÔVOD NÁZVU MESTA

3. Prvé písomné zmienky o Bardejove, pôvod názvu mesta

Prvé zmienky o Bardejove sa vzťahujú aj k existencii kláštornej komunity cisterciánov v Bardejove, v rámci ktorej sa spomína i Mníchovsky potok, ktorý sa od severu medzi Mokroluhom a Bardejovom vlieva do Tople. V doline tohto potoka je poloha Kláštorisko (kat. obce Zlate), na ktorej sa v roku 1979 našlo niekoľko fragmentov keramiky z prelomu 12. a 13. storočia a bolo údajne aj sídlom cistercitov.  Klčovanie lesov patrilo k podstate cistercitov. Podľa týchto historických prameňov názov „Bardejova - Bardfa“  možno vyvodiť z dvoch slov, a to zo starofrancúzskeho barde = tesárskej sekery a z prípony -fa, falva = sídlo, osada.

 

                                         

Fotogaléria